loading...
انجمن اسلامی دبیرستان غیرانتفاعی امین
مسئول انجمن اسلامی بازدید : 98 پنجشنبه 03 فروردین 1391 نظرات (0)

حضرت امام خمینی (ره):

اول وظیفه این است این اشخاصی که انجمن اسلامی را تشکیل می دهند خودشان راهشان همان راه اسلام باشد ، عملشان عمل اسلامی
باشد .اخلاقشان اخلاق اسلامی باشد، خودشان را ساخته باشند و بسازند.

 

باید شماها که انجمن اسلامی در دبیرستان
ها تشکیل می دهید خودتان توجه داشته باشید به احکام اسلامی و اخلاق اسلامی و اعمال اسلامی . باید خود شما الگو باشید برای اینکه بچه ها با عمل شما تربیت بشوند و شما دعوت کنید آنها را با اعمال خودتان در اسلام و اخلاق و اعمال اسلامی ...

 

حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی )

شما مجموعه ای هستید که سعی میکنید
نگذارید کسی غرق بشود ، نگذارید کسی اشتباه کند ،نگذارید کسی متوقف بماند... معلوم است عنصر نجات غریق شنایش باید از شنای دیگران خیلی بهتر باشد و الا نه فقط غریق را نمی تواند نجات بدهد ، که خودش هم غرق خواهد شد ، پس باید خودتان را قوی کنید ، بنیه اعتقادی و بنیه اخلاقی را باید قوی کنید.

 

فردی که عضو انجمن اسلامی در دبیرستان است ، باید در دل خود، مخاطبش را همه دبیرستان بداند. نگاه باید عام باشد، مثل باران رحمت الهی که در جایی می بارد

 

انجمن های اسلامی باید تشکلشان را مستحکم کنند ، این پیوند قلبی و ایمانی دل ها به یکدیگر که در انجکن اسلامی تبلور پیدا کرده خیلی مغتنم است.

 

به شما عزیزان انجمن اسلامی عرض می کنم هر کدام از شما یک نیرو از نیزوهای اسلامید، خوذتان را نگهدارید .بسازید و رشد دهید.

 

یک توصیه مهم من به بچه های انجمن اسلامی این است که کار انجمن و فعالیت ها و تلاش های اسلامی را به هیچ وجه مانع از درس
خواندن خودشان قرار ندهند.

 

نباید شک داشت که انجمن های اسلامی دانش آموزی از جمله مجموعه های بسیار پر تلاش و پرکار و با اایمان محسوب می شوند . لذا من این دیدار با شما را مغتنم می شمارم ، به شما به چشم عناصری بسیار عزیز نگاه می کنم ، قدر شما را می دانم و این امید را در دل می پرورانم که ان شا الله در آینده این کشور نقش و فعالیت شما بتواند آرزوهای بزرگ این ملت را برآورده کند.

مسئول انجمن اسلامی بازدید : 52 پنجشنبه 03 فروردین 1391 نظرات (1)

اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان شهرستان نکا

نمودار تشکیلـاتی انجمن اسلـامی و شرح وظایف واحدها
الف)واحد تشکیلـات
ب)واحد آموزش
پ)واحد تبلیغات
ت)واحد علمی، درسی
ث)واحد امور اجتماعی

طرح هـا و برنامه‌هـا
الف)هیات انصار المهدی (عج)
ب)خیمه‌هـای معرفت، حلقه‌هـای معرفت
پ)اردوها
ت)همایش‌هـای موضوعی و مراسم ویژه
ث)گروه‌هـای فرهنگی و هنری
ج)نشریه
چ)فضاآرایی تبلیغاتی
ح)مراسم آغازین (صبحگاه)
خ)اقامه‌ی نماز
د)برنامه‌هـای ورزشی
ذ)فعالیت‌هـای علمی، درسی


اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان با نهادهای زیر توافقنامه امضاء کرده است:
الف)وزارت آموزش و پرورش
ب)شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در سراسر کشور
پ)سازمان اوقاف و امور خیریه
ت)شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی

موافقت نامه با وزارت آموزش و پرورش از آن جا كه حمایت از نهادهای دانش آموزی مبتنی بر انگیزه‌هـای دینی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها در راستای سیاست‌هـای وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر مشاركت نهادهای مردمی میباشد، و اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان به عنوان یكی از تشكل‌هـای دینی و انقلـابی طی سالهای متمادی در این عرصه حضوری شایسته داشته است. لذا به منظور تقویت زمینه هكاری بیشتر، موارد زیر مورد تفاهمـ وزیر آموزش و پرورش و نماینده مقامـ معظمـ رهبری در اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان قرار گرفت.

الف: هماهنگی در سطح مركز: ماده یك:به منظور اطلـاع از سیاستها و مشاركت در برنامه ریزی اتحادیه از یك سو و تشریح و تبیین برنامه‌هـای وزارت از سوی دیگر نماینده وزیر آموزش و پرورش به موجب ماده 4 اساسنامه اتحادیه عضو شورای مركزی است.
ماده دو:كار گروهی متشكل از دو نماینده شورای مركزی اتحادیه كه یك نفر از آنها دبیر كل اتحادیه میباشد و دو نماینده وزارت آموزش و پرورش نظری و مهارتی خواهد بود به عنوان كار گروه هماهنگی تشكیل میگردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
- اتخاذ تدابیر لـازمـ جهت همكاری مؤثرتر به منظور تقویت انجمن‌هـای اسلـامی مدارس و تعیین راه كارهای مشاركت  انجمن اسلـامی مدرسه در فعالیتهای تربیتی.
- نظارت بر فعالیت كار گروههای هماهنگی استانت موضوع ماده شش این تفاهمـ نامه.
همكاری در برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مشترك از قبیل:
برگزاری دوره‌هـای آموزشی – مسابقات و جشنواره‌هـای علمی – فرهنگی – هنری – ورزشی و اردوها در سطح ملی برای مسئولین و اعضای انجمن‌هـای اسلـامی مدارس و سایر دانش آموزان.
- بررسی موارد عدمـ هماهنگی، رسیدگی به شكایات واصله و اتخاذ تصمیمـ نسبت به رفع اختلـافات احتمالی.
- پیش بینی روش‌هـای مناسب مالی و تامین اعتبار برای طرح‌هـا و برنامه‌هـای مشترك.
- تهیه گزارش و ارزشیابی نهایی از مجموعه فعالیتهای استانها و اتحادیه‌هـا در خصوص انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان.
- برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضاها و امكانات همدیگر و بررسی نیروهای مامور در اتحادیه.
تبصره 1: كار گروه هماهنگی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود كه یكی از اعضاء به عنوان دبیر، آن را اداره میكند و وظیفه پیگیری مصوبات برقراری ارتباطات فعال و تهیه گزارشهای دوره‌ای برای ارایه به وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه را بر عهده دارد.
تبصره 2: به منظور برنامه ریزی دقیق و مؤثر در راستای فعالیتهای مشترك پرورشی و آموزشی كار گروههای فرعی برنامه ریزی زیر نظر كار گروه هماهنگی تشكیل میگردد و به تناسب موضوع، كارشناسان آموزش و پرورش و اتحادیه در این كار گروهها حضور مییابند.
ماده سه:با وجه به تجارب و فعالیتهای اتحادیه در زمینه برگزاری آزمونها و دوره‌هـای آموزشی، سازمانهای آموزش و پرورش استانها جهت بهبود، ادامه و استمرار این فعالیتها از جله صدور مجوزهای لـازمـ برای تأسیس آموزشگاههای علمی آینده سازان، مدارس غیرانتفاعی، برگزاری مسابقات علمی، در سطح دانش آموزان داوطلب و سایر فعالیتهعای آموزشی و علمی اتحادیه با رعایت مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش همكاری لـازمـ را به عمل میآورند.
ماده چهار:وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد زمینه بیشتر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی اتحادیه مساعدت لـازمـ را برای استفاده از امكانات و فضاهای آموزش و پرورش خصوصا در فصل تابستان منظور خواهد نمود. جزییات این همكاری در كار گروه مذكور در ماده 2 تعیین میشود.
ماده پنج: به منظور استفاده از نیروهای متعهد آموزش و پرورش در ارتقای كیفی برنامه‌هـای اتحادیه بر اساس مصه هیات وزیران مبنی بر مأمور نمودن نیروی انسانی مورد نیاز به اتحادیه با درخواست دفتر مركزی اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی و موافق وزیر آموزش و پرورش نسبت به در اختیار قرار دادن نیرویهای مورد نیاز تا سقف مصوبه هیات وزیران اقدامـ خواهد شد. جزییات این همكاری در كار گروه مذكور در ماده 2 تعیین میشود.

ب: هماهنگی‌هـا در سطح استان و شهرستان‌هـا:ماده شش:
در استان‌هـا و شهرستان‌هـا كه كار گروهی مركب از دو نفر از مسئولین اتحادیه، كه یك نفر آنها مسئول اتحادیه استان میباشد و دو نفر از معاون آموزش و پرورش كه یكی از آنها معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی خواهد بود، تشكیل میگردد.  كار گروههای استانی تحت نظر كار گروه هماهنگی در ماده (2) و كار گروههای شهرستان‌هـا تحت نظر كار گروه‌هـای استانی فعالیت مینماید. این كار گروه‌هـا ضمن نظارت بر حسن اجرای این تفاهمـ نامه و تحققآن در منطقه مربوط، تمامـ مراحل سازماندهی و فعال سازی انجمن‌هـای اسلـامی را ارزشیابی نموده و هر سه ماه یك بار گزارشی از پیشرفت امور را به دبیرخانه كار گروه بالـاتر ارسال مینمایند.

ج: هماهنگی‌هـا در سطح مدرسه:ماده هفت:
فعالیتهای انجمن‌هـای اسلـامی تحت نظارت اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان بوده و در مدارس، همـ سو و هماهنگ با برنامه‌هـای آموزشی و پرورشی و با همكاری مربی تربیتی زر نظر مدیر مدرسه اجرا میگردد.
اهمـ فعالیتهای انجمن اسلـامی:
1- عضوگیری و سازماندهی اعضاء مطابق آیین نامه مربوط
2- اجرای برنامه‌هـای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای اعضای انجمن اسلـامی كه از سوی دفتر مركزی تهیه و به تأیید نماینده مقامـ معظمـ رهبری رسیده است.
3- همكاری در برگزاری نماز جماعت و انجامـ تبلیغات، تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت اقامه هرچه باشكوه‌تـر این فریضه الهی.
4- همكاری در اداره امور كتابخانه مدرسه و اهتمامـ به ترویج فرهنگ مطالعه و كتابخوانی.
5- همكاری با مدیر مدرسه در برگزاری مراسمـ معنوی و مجالس ذكر به منظور ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع).
6- همكاری با مربیان تربیتی در برگزاری مراسمـ، بازدیدها، مسابقات اردوها.
7- توزیع جزوات آموزشی و نشریات دفتر مركزی اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی در میان دانش آموزان.
8- ایجاد ارتباط منطقی و سازنده با عمومـ دانش آموزان و ترغیب آنان برای آشنایی دقیق‌تـر با احكامـ و ندیشه دینی.
9- انجامـ فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی نظیر تهیه روزنامه دیواری... و استفاده از ادوات تبلیغی و فرهنگی اتحادیه به منظور نصب در تابلوی ویژه فعالیتهای انجمن اسلـامی.
10-شركت در جلسات، مراسمـ، اردوها و راهپیمایی‌هـایی كه با هماهنگی‌هـای لـازمـ و به دعوت اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان برگزار میشود.
ماده هشت:
مدیران مدارس حتی الـامكان فضای مناسبی را جهت انجامـ فعالیتهای انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان در اختیار آنان قرار خواهد داد.
این تفاهمـ نامه كه در سه فصل، هشت ماده و دو تبصره تنظیمـ شده است به تایید نماینده مقامـ معظمـ رهبری در اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان و وزیر آموزش و پرورش رسید.

 موافقتانه با سازمان اوقاف و امور خیریه نظر به این كه انجمن اسلـامی دانش آموزان در سال 1358 به منظور تاثیرگذاری بر محیط آموزشی مدارس با تكیه بر انگیزه‌هـای دینی به طور خودجوش شكل گرفت و همواره مورد عنایت حضرت امامـ خمینی (ره) بود، پس از ایشان نیز دست حمایت مقامـ والـای ولـایت بهترین پشتیبان این نهاد بوده است و بر اساس حكمـ رهبری معظمـ انقلـاب اسلـامی و انتصاب نماینده از سوی معظمـ له. هدایت فكری، رفع مشكلـات معنوی و اشراف و نظارت بر امور اداری این مجموعه به عهده نماینده ولی فقیه در اتحادیه قرار گرفته است.
و با توجه به این كه سازمان اوقاف و امور خیریه همـ اكنون یكی از شكوفاترین و پراثرترین مراكز فهرنگی كشور محسوب میشود كه ضمن برگزاری مسابقات قرآنی و چاپ و نشر قران كریمـ و اعزامـ مبلغ و تأسیس مراكز و نهادهای فرهنگی تلـاشی در خورد و بایسته داشته است و بدون تردید با ایجاد هماهنگی و تعامل بین این دو نهاد شاده ثمرات پرخیر و بركتی خواهیمـ بود.
در این راستا توافقامه زیر تنظیمـ میگردد:
1- واگذاری به اجاره زمین یا ساختمان مورد نیاز اتحادیه در مراكز استانها و كلیه شهرستانهایی كه اتحادیه نیاز دارد و واگذاری برای سازمان اوقاف مقدور است با دریافت پذیره و رعایت سایر مقررات اوقافی.
2- كمك به پرداخت حق الزحمه روحانیونی كه به عنوان مبلغ به مجامع دانش آموزی اعزامـ میشوند در حد مقدور و با رعایت جهات شرعی.
3- اهدای كتاب و قرآن چاپ اوقاف به اتحادیه جهت بهره برداری داشن آموزان و اهدای كتب و جزوات اتحادیه به اوقاف.
4- همكاری در برگزاری مسابقات قرآن، نهج البلـاغه و... در مركز و شهرستانها در راستای تحقق اهداف فرهنگی دو نهاد.
5- اتحادیه نیز در راستای تحقق اهداف فرهنگی به ویژه قرآنی سازمان اوقاف از هیچ گونه همكاری صمیمانه دریغ نخواهد ورزید.
6- كمیته هماهنگی مركز به منظور برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت‌هـای مكمل دو سازمان و اجرایی كردن محورهای تواقفنامه و تایید درخواستهیا كمیته هماهنگی استانی با حضور یكی از معاونین سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیركل اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان تشكیل میشود و در جلسات آن فصلی خواهد بود.
7- انجامـ هماهنگی و پیگیری امور در سطح استانها بر عهده كمیته‌ای مركب از مدیركل اوقاف و امور خیریه استان و ریس اتحادیه استان است.
مواردی كه نیاز به تعیین تكلیف مركز دارد و گزارش فعالیتهای انجامـ شده به كمیته هماهنگی مركز جهت اطلـاع و تصمیمـ گیری نمایندگان ولی فقیه  ارسال خواهد شد.
 
موافقتنامه با شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی موافقتنامه همكاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی و اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان

مقدمه شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی به عنوان نهاد رسمی كه مسوولیت برنامه ریزی، مدیریت، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای مراسمـ عمومی، راهپیمایی‌هـا، نكوداشت ایامـ ا... و بزرگداشت جشن‌هـای پیروزی  انقلـاب اسلـامی را به عهده دارد با طیف وسیعی از مخاطبان مواجه میباشد كه با وجه به آمار جمعیتی موجود 70 درصد از جمعیت ك شور را جوانان و نوجوانانی تشكیل میدهند كه ساماندهی و هدیت آنها در راستای اهداف انقلـاب اسلـامی نیازمند برنامه ریزی مدون و در نظر گرفتن ساز و كارهای مربوطه میباشد.
از این نظر سازماندهی جوانان و نوجوانان در تشكل‌هـای متناسب با آنها قدمـ مؤثری در استفاده بهینه از پتانسیل بینظیر دوران جوانی محسوب میگردد كه  اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان از جمله این تشكلها محسوب میگردد.
بنابراین به منظور ارتقای سطح تعامل تشكیلـاتی بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی و اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان به عنوان عضو رسمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی موافقتنامه ذیل شامل اهداف و نحوه همكاریها تنظیمـ میگردد:

الف- اهداف: 1- استفاده بهینه از امكانات طرفین در هدایت مطلوب نسل جوان در راستای ا هداف انقلـاب اسلـامی
2- ساماندهی و افزایش مارشكت نسل جوان خصوصا دانش آموزان در برگزاری مراسمـ و مناسباتها و نكوداشت ایامـ ا...
3- نهادینه نمون همكاری و مشاركت این دو نهاد در امر برگزاری مراسمـ و نكوداشت ایامـ ا...
4- تبیین صحیح تاریخ انقلـاب  اسلـامی و انتقال آن به نسل جوان خصوصا دانش آموزان در راستای مقابله با تهاجمـ فرهنگی و استحاله نیروهای جوان كش
5- افزایش و گسترش روحیه انقلـاب در میانت قشر دانش آموز در راستای انتقال فرهنگ انقلـابی به نسلهای بعد و صیانیت از دستاوردهای انقلـاب اسلـامی.
6- ایجاد هماهنگی بین شورا و اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان در تدوین و اجرای برنامه‌هـا و مناسبتهایی كه به نحوی با حضور و مشاركت دانش آموزان مرتبط میباشد.

ب- شیوه همكاری: همكاری و مشاركت دو نهاد در راستای وظایف محوله و بر اساس موضوعات و روشهای زیر خواهد بود:
1- دبیرخانه همكاری و پیگیری اجرای موافقتنامه به شكل سالـانه و ادواری بین دو نهاد تشكیل میگردد.
2- همكاری ومشاركت در بزرگداشت مراسمـ و ایامـ ا... خصوصا مراسمـ 13 آبان، روز قدس، دهه فجر و...
3- همكاری و پشتیبانی در خصوص برپایی نمایشگاههای دانش آموزی مرتبط با مراسمـ و مناسبتهای طول سال.
4- برنامه ریزی و مشاركت در تدوین و اجرای برنامه‌هـایی كه در معرفی و شناخت عمیق‌تـر تاریخ انقلـاب اسلـامی و بررسی دستانردهای نظامـ مقدس ج.ا.ا در بین دانش آموزان مؤثر باشد. 5- همكاری و زمینه سازی در جهت پربارتر كردن جشنهای ملی و انقلـابی به خصوص جشنهای ربع قرن كه در سال 1382 برگزار خواهد شد و استفاده از امكانات و پتانسیل‌هـای دو طرف. 6- تدوین و راه اندازی برنامه‌هـایی كه موجب افزایش مشاركت و شور و شوق دانش آموزان در برگزاری جنشهای انقلـابی و ملی میگردد. 7- اجرای پروژه‌هـای كارشناسی با استفاده از كارشناسان هر دو نهاد با هدف ارزیابی و بررسی بازخوردهای تبلیغات صورت گرفته در زمینه برپایی و برگزاری مناسبتهای ملی و انقلـابی در میان قشر دانش آموز و یافتن راههای نفوذ مؤثر در میان دانش آموزان. 8- شورای هماهنگی تبلیغات اسلـامی پشتیبانی و هماهنگی لـازمـ را در خصوص برنامه‌هـای فراگیر دانش آموزی كه در سطح كشور و مرتبط با وظایف شورا در برگزاری مراسمـ و مناسبتها باشد به عمل خواهد آورد. 9- اتحادیه انجن‌هـای اسلـامی دانش آموزان اقدامات لـازمـ را در خصوص تدوین و در نظر گرفتن ساز و كارهایی كه موجب جل و افزایش حضور و مشاركت دانش آموزان در مراسمـ و مناسبتهای ملی و انقلـابی در سطح كشور میشو را به عمل خواهد آورد. 10-این موافقتنامه پس از امضاء آن توسط بالـاترین مقامـ مسئول هر نهاد، به مدت دو سال لـازمـ الـاجرا است و تمدید آن با توافق طرفین صورت میگیرد. 11- گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در رابطه با اجرای مفاد توافقنامه هر 6 ماه یك بار در جلسه‌ای مشترك مابین امضاء كنندگان توافقنامه و یا نمایندگان تامـ الـاختیار ایشان مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این موافقتنامه در 12 بند تدوین گردیده است و افزایش و یا كاهش بندهای آن در هر زمینه منوط به توافق طرفین است. موافقتنامه با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بسمه تعالی حضرت ائمه محترمـ جمعه سراسر كشور ( دامت تأئیداتهمـ ) سلـامـ علیكمـ احتراما به استحضار میرساند به منظور ارتقای سطح تعامل تشكیلـاتی نهاد نماز جمعه با دیگر ارگانها و نهادهای نظامـ و عملی نمودن این ایده و همچنین با هدف بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای خلـاق و عناصر مؤثری كه هدایت نسل جوان را عهده دار شده اند و در ایجاد نشاط و تحرك روحی و روانی در آنها ایفای نقش میكنند، پینشهاد میشود در صورت صلـاحدید از برادران و خواهران اتحادیه انجمن‌هـای اسلـامی دانش آموزان در ستادهای نماز جمعه كشور به عنوان رسمی ستاد استفاده شود و متناسب با فعالیتها و وظایف اتحادیه مزبور مسئولیتهایی به آنان واگذار گردد. مناسب است حضرت آقایان دفتر مركزی را از نتایج همكاریها مطلع نمایید.

مسئول انجمن اسلامی بازدید : 122 پنجشنبه 03 فروردین 1391 نظرات (0)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، تشکلی است خود انگیخته ، پرچمدار جنبش دانش آموزی با هویت اسلامی و انقلابی با اعضایی مؤمن و بصیر و با شبکه ای منسجم و تأثیرگذار در عرصه دانش آموزی کشور و جهان اسلام .

اتحادیه در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت :

1-      پرچمدار جنبش دانش آموزی فراگیر ، پایگاه اصلی سهم خواهی نسل چهارم از آرمانهای امام راحل (ره) اهداف نظام و انقلاب اسلامی و پیگیری مطالبات ولایت و رهبری با محوریت جنبش نرم افزاری .

2-      دارای اعضایی مؤمن و انقلابی ، با نشاط و امیدوار ، خود انگیخته و خلاق ، مهرورز و عدالتخواه صاحب بصیرت شناسی ، مقبول و مؤثر در خانواده و مدرسه ، بهره مند از مهارتهای تشکیلاتی ، توانمند در برقراری ارتباط ، جذب و راهبری گروه همسال ، فعال و نقش آفرین در بهسازی محیط علمی و تربیتی .

3-      نمونه در سازماندهی حلقه ستادی پویا و انقلابی ، جوشیده از درون انجمن اسلامی، دارای نشاط جوانی و جوان باور و کارشناس در حوزه های مرتبط .

4-      دست یافته به شبکه منسجم تشکیلاتی با منظومه فکری ، علمی و فرهنگی مبتنی بر اندیشه های ناب امام راحل و مقام معظم رهبری از طریق گسترش و تقویت پایگاه های تشکیلاتی فکری و معنوی دانش آموزان .

5-      بهره مند از دانش و فناوری نوین ارتباطات با سامانه نرم افزاری روز آمد و مجهز به زیرساختهای سخت افزاری ، متناسب با مأموریت های محوله .

6-      برخوردار از اتاق فکر هوشمند و نوآور و بهره مند از خرد جمعی به منظور پشتیبانی کارشناسی برنامه ها و تأمین نیازهای فکری و محتوایی اتحادیه و سایر تشکیلات دانش آموزی .

7-      ایفاگر نقش حلقه ارتباطی دانش آموزان با رهبر فرزانه انقلاب ، الگو در برقراری ارتباط دو سویه و هدفمند میان مدارس با حوزه های علمیه و مراکز معرفت دینی.

8-      جریان ساز در نقد نظام آموزش و پرورشی با معیار قرار دادن نظام آموزشی اندیشه مدار و خرد محور و نظام پرورشی مصون ساز و مبتنی بر تربیت حماسی با تقویت هویت دینی و ملی .

9-      شاخص در ترویج فرهنگ قرآنی و سیره نبوی ، علوی و فاطمی با تأکید بر اقامه نماز و الگوسازی برای عفاف دختران به عنوان نمادهای اصلی حیات طیبه .

10-  پیشرو در تربیت گارگزاران آرمانشهر مهدوی و شهروندان شایسته عصر ظهور با گفتمان عدالت محوری و استکبار ستیزی و با مخاطب قرار دادن دانش آموزان مسلمان به عنوان آینده سازان جهان اسلام .

محمد جواد حاج علی اکبری

 

 

چشم انداز حرکت سلیقه ای ، برنامه های دچار روزمرّگی ، جلوگیری می نماید و چنانچه به آن توجه شود می تواند به عنوان محور حرکت جمعی به سوی یک هدف روشن باشد.

حسن چشم انداز این است که هدف را می نمایاند و هم جهت را تصحیح می کند .

2-    اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان تشکلی که ویژگی های منحصر به فرد را دارد :

( اتصال به ولایت و مشروطیت )

1.      عمری همپای انقلاب اسلامی دارد . (اولین تشکل)

2.      با اشاره و اقدام امام راحل ایجاد شده .

3.      امام و رهبری در آن نماینده مستقیم دارند .

4.      با پشتوانه هزاران شهید دانش آموز روی پا ایستاده است .

5.      بر مبنای انتخابات دانش آموزان از پائین به بالا ساختار اجرایی و تصمیم سازی شکل
می گیرد از هیأت مرکزی تا شورای مرکزی ( اتصال به بدنه و مقبولیت )

این نهاد نیاز به چشم اندازی داشت که با عنایت به نقاط فوق بتواند حرکت خود را بر مبنای چشم انداز بیست ساله نظام ترسیم و چشم انداز ده ساله خود را تدوین نماید . این کار از سال 83 با اشاره و اقدام نماینده رهبری آغاز و سپس در کمیته ها و
گروه های کاری در دفتر نمایندگی شورای مرکزی دفتر مطالعات و طرح و برنامه ( یعنی هر سه رکن اتحادیه ) کار شد تا سرانجام پیش نویس نهایی توسط شورای مرکزی تدوین و پس از بازنگری نهایی توسط نماینده رهبری در تاریخ 18/9/85 ابلاغ گردید .

3-    چرا ترسیم چشم انداز ده ساله ؟ ـ و نه بیست ساله

-         به خاطر اینکه :

•        جمعیت دانش آموزی جمعیت سیال و به شدت انعطاف پذیر است .

•        ظرفیت اتحادیه با ظرفیت کل نظام متفاوت است .

•        تشکل غیر دولتی تحولات و نظام های خاص خود را دارد .

4-    این چشم انداز دارای یک مقدمه است که در آن به همان ویژگی های منحصر به فرد اشاره کرده است :

a.      با دستان پر مهر امام راحل ( ولایت )

b.      به بار نشستن با دستان امام به سابقه آن اشاره دارد ( قدیمی ترین )

c.      هدایت و نظارت عالیه آقا و حضور مستمر نماینده ایشان ( ولایت )

d.      پشتوانه خون هزاران شهید

e.      انجام مطلوب تشکیلاتی ( دانش آموزی و نه اداری و سازمانی )

5-    ترسیم اصل اتحادیه در افق 1359 در دو خط با کدهای اصلی آن آمده است .

      ـ با هویت اسلامی و انقلابی                                             تشکلات

 ـ تشکل خود انگیخته            ـ اعضایی مؤمن و بصیر                                                  مدارس

ـ پرچمدار جنبش دانش آموزی   ـ با شبکه ای منسجم           داخلی(ایران)                       آموزش و پرورش

      ـ با شبکه ای تأثیرگذار        خارجی(جهان اسلام)                  کشور

 

 

 

ویژگی های اصلی :

ویژگی اول : مهمترین اصلی ترین و اساسی ترین ویژگی است که مثل روح در کالبد همه سیاست ها و برنامه ویژگی های بعدی خواهد بود و آن پرچمداری جنبش دانش آموزی ، فراگیر، پایگاه اصلی سهم خواهی از آرمان امام اشاره به نسل چهارم ـ نسل آینده ساز ـ دانش آموزان در آینده نباید سهم خود را از دستاوردهای انقلاب فقط بخواهند ـ انقلاب برای ما چه کرد ـ بلکه سهم خود را در تأمین آرمانهای امام و رهبری جستجو می کنند ـ ما برای انقلاب چه می کنیم؟، پیگیری مطالبات رهبری ، با محوریت جنبش دانش آموزی :

ویژگی های داخلی :

ویژگی دوم : اشاره به ویژگی اعضا دارد با 14 ویژگی فردی ، خانوادگی ، تشکیلاتی، اجتماعی

ویژگی سوم : اشاره به ستاد اصلی ـ دفتر مرکزی ـ و مسئولان تشکل در تهران و کشور

ویژگی چهارم : اشاره به بدنه اتحادیه و ویژگی های شبکه تشکیلاتی فکری و علمی با
هسته های مطالعاتی ( خیمه ها ) و پایگاههای معنوی ( هیأت ها ) و سازماندهی

ویژگی پنجم : راههای رسیدن به ابزار رسیدن به ویژگی های مختلف اتحادیه اضافه برای اعضاء و ستاد ـ امور سخت افزاری است .

ویژگی ششم : همه این کارها باید برای خود و سایر تشکل ها پشتوانه کارشناسی و تحقیقات به روز علمی و کارآمد داشته باشد .

ویژگی هفتم : از داخل اتحادیه به مدرسه می آید و عموم دانش آموزان را مخاطب
می کند .

ـ ارتباط بین مدارس و دانش آموزان و حوزه و مراکز معرفت دینی

ویژگی هفت و هشت : از فضای مدرسه به جریان نظام تعلیم و تربیت

ویژگی نهم : از فضای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به فضای عمومی کشور

ویژگی دهم : از کشور به فضای بین الملل و جهان با شعار عدالت محوری و استکبارستیزی و مهدویت .

ملاحظه می شود ما ازبند 1 تا 10 سیر منطقی را دیده ایم .

بند اول ـ چتر فراگیر همه بندها

بند 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ـ فضای داخل اتحادیه و نحوه تعامل اتحادیه با خود ( اعضاء ـ ستاد ـ شبکه ـ اتاق فکر ـ سخت افزار ـ و در یک جمع بندی ترسیم مغز ـ نرم افزار و سخت افزار مجموعه برای خدمات دهی به نظام اسلامی و دانش آموزان )

بند 6 ـ اشاره به تأمین محتوای برای خود و سایر تشکل ها را دارد که نگاه به داخل و بیرون دارد از تشکل اتحادیه به دیگر تشکل ها .

بند 7 ـ از فضای اتحادیه به فضای مدارس با نگاه به مأموریت اصلی اتحادیه که دینی و انقلابی با محوریت ارتباط با رهبری با مراکز دینی .

بند 8 ـ از فضای مدرسه عبور می کند به فضای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش می آید .

بند 9 ـ از فضای تعلیم و تربیت به فضای کشور پا می نهد .

بند 10 ـ از فضای کشور به عرصه بین المللی و جهان اسلام و عالم .

6-    ویژگی های ده گانه اتحادیه با عنایت به همان کدهای اصلی بالاست

1-    چشم انداز در هر مجموعه سندی است که جهت دهی ، الهام بخشی ، آینده نگری و حرکت رو به رشد هدفمند و منسجم را در پی دارد . با چشم انداز ، سیاست ها و
برنامه ها و روش ها جهت مطلوب یافته و بهتر از گذشته قابلیت ارزیابی ، انطباق و تصحیح را می یابند .

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، نهال پرثمری است که با دستان پر مهر امام راحل (ره) به بار نشست و با حمایت و هدایت و نظارت عالیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و بذل خون هزاران شهید دانش آموز به درختی تناور مبدل شد و امروز توانسته است با حضور مستمر نماینده مقام معظم رهبری به انسجام مطلوب تشکیلاتی دست یابد و با توکل بر پروردگار مهربان، چشم انداز تشکیلات را در سال 1395 هجری شمسی با الهام از سند چشم انداز بیست ساله ایران عزیر ترسیم نماید .

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  تا چه حدی از مطالب وبلاگ راضی هستید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 2
 • بازدید ماه : 5
 • بازدید سال : 34
 • بازدید کلی : 1,181