loading...
آرامش جاودانه

سرود موسی و یوشع

كاوه بازدید : 58 نظرات (3)

 «ای آسمان و زمین سخنان مرا بشنوید!
و به آنچه می‌گویم گوش فرا دهید.

 تعالیم من مانند قطرات باران فرو خواهد ریخت،
و مانند شبنم به زمین خواهد نشست،
سخنان من، چون باران بر گیاهان تازه روییده خواهد بارید،
مانند بارانی است آرام، بر سبزه‌های لطیف.

 زیرا من نام خداوند را می‌ستایم.
و قوم او عظمت او را خواهند سرود.

 «خداوند محافظ بزرگ توست،
کامل و عادل در همهٔ راهها.
خداوند شما، با وفا و قابل اعتماد است،
او امین و صادق می‌باشد.

 امّا شما بی‌وفا گشته‌اید و لیاقت فرزندی او را ندارید،
ملّتی گناهکار و فریبکارید.

 ای قوم احمق و نادان!
آیا به این طریق، تلافی خوبی‌های او را می‌کنید؟
آیا او پدر و آفریدگار شما نیست؟
آیا او نبود که شما را خلق کرد و از شما قومی‌ ساخت؟

 «ایّام گذشته را به‌یاد آورید، به سالهای قدیم بیندیشید،
و از نیاکانتان بپرسید تا به شما نشان دهند.
از ریش‌سفیدانتان سؤال کنید تا به شما بگویند.

 خدای متعال سهم هر قوم را داد؛
و برای هر کدام از آنها، جایی برای زندگی بخشید،
و مرزهای آنها را به نسبت تعداد بنی‌اسرائیل تعیین کرد.

 او فرزندان یعقوب را برای خودش برگزید.

10  «او قوم اسرائیل را در بیابان
و در صحرای خشک و سوزان، سرگردان یافت.
او مثل تخم چشم خود، از آنها مراقبت کرد و آنها را پناه داد.

11  مانند عقابی که به جوجه‌های خود پرواز می‌آموزد
و با بالهای گستردهٔ خود آنها را در ایمنی می‌گیرد،
خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد.

12  خداوند به تنهایی آنها را هدایت کرد،
بدون کمک خدایان دیگر.

13  «او آنها را بر فراز کوهها جای داد.
و آنها از محصول زمین خوردند.
آنها در میان صخره‌ها عسل وحشی یافتند.
و درختان زیتون آنها در زمین سنگلاخ رشد کرد.

14  گاوها و بُزهای آنها شیر فراوان دادند.
آنها بهترین گوسفندان، بُزها و گاوها،
بهترین گندم، و بهترین شراب را داشتند.

15  «قوم خداوند ثروتمند، امّا سرکش شدند؛
آنان فربه و سیر شدند.
آنها خداوند، آفریدگار خود را ترک کردند
و نجات‌دهندهٔ نیرومند خود را رد کردند.

16  با خدایان بیگانهٔ خود غیرت خداوند را برانگیختند
و با کارهای زشت خود او را به خشم آوردند.

17  آنها برای خدایانی که واقعی نبودند، قربانی کردند؛
خدایانی که اجدادشان نمی‌شناختند،
خدایانی که قوم اسرائیل هرگز پیروی نکرده بود.

18  آنها خدایشان، نجات‌دهندهٔ توانای خویش را فراموش نمودند
و خدایی را که به آنها حیات بخشید، از یاد بردند.

19  «وقتی خداوند این کارها را دید، خشمگین شد
و پسران و دختران خود را ترک کرد.

20  خداوند فرمود: 'من آنها را ترک می‌کنم
تا ببینم که عاقبت آنها چه می‌شود،
زیرا آنها مردمی سرکش و بی‌وفا هستند.

21  با بُتهای خود مرا خشمگین کرده‌اند،
با خدایان دروغین خود، غیرت مرا برانگیختند.
پس من آنها را به وسیلهٔ کسانی‌که حتّی قومی به شمار نمی‌آیند، به خشم خواهم آورد.
من آنها را به وسیلهٔ ملّتی ابله، به غیرت خواهم آورد.

22  آتش خشم من برافروخته می‌شود و تا اعماق زمین فرو می‌رود،
زمین و همهٔ چیزهایی را که در آن هستند
و کوهها را از ریشه می‌سوزاند.

23  «'آنها را به مصیبت‌های بی‌شمار مبتلا می‌کنم
و هدف همهٔ تیرهای خود قرار می‌دهم.

24  آنها از گرسنگی و تب، جان خواهند سپرد،
آنها از بیماریهای مهلک، خواهند مرد.
حیوانات وحشی را به جان آنها خواهم انداخت
و مارهای سمّی می‌فرستم تا آنها را بگزند.

25  جنگ، مرگ را در خیابانها می‌آورد،
ترس به خانه‌ها حمله خواهد کرد.
مردان و زنان جوان خواهند مرد.
نه کودکان نجات خواهند یافت و نه سالمندان.

26  می‌خواستم آنها را پراکنده کنم
تا خاطره‌ای از آنها در یاد کسی باقی نماند.

27  امّا من نمی‌توانم اجازه دهم که دشمنانشان بگویند
که آنها قوم مرا شکست داده‌اند،
درحالی‌که، این من بودم که آنها را شکست دادم.'

28  «اسرائیل قومی نادان است.
آنها هیچ بینشی ندارند.

29  اگر آنها خردمند بودند،
می‌توانستند درک کنند که چرا شکست خورده‌اند.

30  چرا هزار نفر از یک نفر
و ده هزار نفرشان از دو نفر شکست خوردند؟
چون خدای توانا، آنها را ترک کرده بود.
خداوند آنها را به دست دشمن تسلیم نمود.

31  دشمنان ایشان می‌دانند که خدایانشان ضعیف هستند
و چون خدای اسرائیل قدرتمند نیستند.

32  دشمنانشان مانند مردم سدوم و غموره فاسد می‌باشند.
به تاكهایی می‌مانند که انگور تلخ و زهرآگین به بار می‌آورند،

33  مانند شرابی که از زهرمار تهیّه شده باشد.

34  «خداوند می‌داند که دشمنان چه کرده‌اند.
او به موقع آنها را تنبیه خواهد کرد.

35  خداوند از آنها انتقام می‌گیرد و آنها را جزا می‌دهد.
بزودی آنها سقوط می‌کنند،
زیرا روز هلاکت ایشان نزدیک است.

36  هنگامی‌که خداوند ببیند آنها ناتوان شده‌اند،
به آنهایی که او را خدمت کرده‌اند، رحم خواهد کرد؛
هنگامی‌که او ببیند که چقدر بیچاره شده‌اند
خداوند مردم خود را نجات خواهد داد.

37  خداوند به آنها می‌گوید:
'کجا هستند آن خدایان پُر قدرتی که به آنها پناه می‌بردید؟

38  شما از چربی قربانی‌های خود به آنها دادید
و به آنها شراب برای نوشیدن دادید،
بگذارید تا بیایند و به شما کمک کنند،
بگذارید تا برای نجات شما بیایند.

39  «'بدانید که من، تنها من، خدا هستم
و به غیراز من خدای دیگری وجود ندارد.
من می‌میرانم و زنده می‌سازم. مجروح می‌کنم و شفا می‌بخشم.
کسی نمی‌تواند از دست من رهایی یابد.

40  دست خود را به سوی آسمان بلند می‌کنم و می‌گویم:
به حیات خود سوگند،

41  شمشیر برّاق خود را تیز خواهم کرد
و عدالت را اجرا خواهم نمود
از دشمنانم انتقام خواهم گرفت.
کسانی را که از من متنفّرند، مجازات خواهم کرد.

42  خون آنها از تیرهای من خواهد چکید
و شمشیر من همهٔ مخالفان مرا خواهد کشت.
کسانی را که علیه من می‌جنگد زنده نخواهم گذاشت.
حتّی زخمی‌ها و اسیران خواهند مرد.'

43  «ای ملّتها شما باید با قوم خداوند او را ستایش کنید
هرکس را که آنها را بکشد، مجازات خواهم کرد.
او از دشمنان خود انتقام می‌گیرد.
و گناهان قوم خود را می‌بخشد.»

مسح

كاوه بازدید : 39 نظرات (0)

دست مالیدن ، پاک کردن ،زدودن

عیسی  به مسیح ملقب گشته ، زیرا که از برای خدمت و فدا معین قرار داده شده است. در عهد عتیق به معنی پادشاه یا کاهنی است که با روغن مقدس مسح شده است.


تلاش برای اراده خداوند

كاوه بازدید : 32 نظرات (0)

💐به خود گفتم مواظب رفتار خود خواهم بود

و کوشش خواهم كرد که سخن خطایی بر زبان نیاورم

و در حضور مردم شریر حرفی نزنم.

2  گنگ و خاموش ایستادم

حتّی حرف خوب هم از زبانم شنیده نشد،

امّا پریشانی من بیشتر می‌شد.

3  اضطراب بر من چیره شده بود،

هرچه بیشتر فکر می‌کردم بیشتر مضطرب می‌‌‌‌شدم،

سرانجام به زبان آمده و گفتم:

4  «خداوندا، می‌‌‌‌خواهم بدانم که چه وقت مرگم فرا خواهد رسید؟

چند سال دیگر از عمرم باقی است،

و چه وقت زندگی من تمام خواهد شد؟»

5  عمرم را چقدر کوتاه کرده‌ای!

تمام سالهای عمرم در نظر تو فقط لحظه‌ای است،

به راستی عمر انسان دمی بیش نیست،

6  و مانند سایه کوتاه و زودگذر است.

هرچه می‌کند بیهوده است،

او ثروت می‌اندوزد، ولی نمی‌‌داند نصیب چه کسی خواهد شد.

7  اینک ای خداوند به چه چیزی امیدوار باشم؟

امید من به توست.

8  پس گناهانم را ببخش،

مبادا اشخاص نادان مسخره‌‌ام کنند.

9  من سکوت می‌کنم و کلمه‌ای هم نخواهم گفت،

زیرا تو مرا به این روز گرفتار کردی.

10  بیش از این آزارم مده،

از دست ضربه‌های تو نزدیک است هلاک شوم.

11  انسان را به‌خاطر گناهش مجازات می‌کنی،

همهٔ چیزهایی را که او به آن دل بسته است،

مانند پارچهٔ بید خورده از بین می‌‌‌‌‌بری.

بلی، عمر انسان یک نفس بیشتر نیست.

12  خداوندا، به دعایم گوش بده،

و آه و ناله‌ام را بشنو،

و به اشکهایی که از چشمانم جاری است بنگر!

من نیز مانند اجداد خود

در این دنیا مهمان و غریبم،

13  مرا رها کن تا پیش از اینکه از این دنیا بروم،

لحظه‌ای روی شادی را ببینم. 

خداوند دلها

كاوه بازدید : 40 نظرات (0)

هر راه انسان

در نظرش راست است

اما خداوند دلها را می آزماید


دعا

كاوه بازدید : 45 نظرات (0)

سلام دوست عزیز که این مطلب رو میخونی

با خداوند صحبت کن

بکوش که صحبت کنی

چون او جوابت رو میده

زندگیت رو به خداوند واگذار کن

مسیح رو بشناس

دعا با خداوند و رابطه زنده با او تنها راه نجات ماست در این دنیا و ملکوت خداوند

دوست دار تو

رفیق اینترنتی تو

 

به خداوند سلامی دوباره خواهم گفت

كاوه بازدید : 49 نظرات (0)

به خداوند سلامی دوباره خواهم گفت

به خداوندی که در من جاری است

به خداوند بزرگ

به خداوند آبها

او مرا خواهد بخشید

و به فرزندی خود خواهد پذیرفت

آه فرزند خداوند شدن چه لذتی دارد

زمانی که او پدیریست توانا تا تمام سختی ها و مشکلات خود را به او بسپاری

دعا برای کمک

كاوه بازدید : 54 نظرات (0)

 

دعا برای کمک

 

1  خدایا بر من رحم کن،

بر من رحم کن زیرا به تو پناه می‌آورم.

زیر سایهٔ بالهای تو پناه می‌برم

تا توفان بلا بگذرد.

2  من به درگاه خدای متعال،

خدایی که همهٔ احتیاجات مرا برآورده می‌سازد، دعا می‌کنم.

3  او از آسمان دعای مرا می‌شنود و مرا نجات می‌دهد.

او دشمن مرا شکست می‌دهد

و مرا از محبّت و رحمت پایدار خود برخوردار می‌سازد.

4  دشمنانم مرا محاصره کرده‌اند،

آنهایی که مانند شیرهای درّنده هستند.

دندانها‌یشان مانند نیزه، تیز

و زبانشان مانند شمشیر، برّان است.

5  خدایا، عظمت و شکوه تو بالاتر از آسمانها

 

و جلال تو بر سراسر روی زمین آشکار گردد.

 

تعداد صفحات : 9

اطلاعات کاربری
کدهای اختصاصی