loading...
برترین سلاح اسلام
آرش بازدید : 7 سه شنبه 19 فروردین 1393 نظرات (0)

 

بنام پروردگار برآورده کننده حاجات

دعای نجات

مقدمه دعاء

امام علی (ع) و امام حسین (ع) :عاجزترین و ناتوان ترین مردم، كسی است كه از دعا كردن ناتوان باشد. «تصنیف غرر الحكم، ح 3742»(بحارالانوار، ج93، ص 294)

اکنون که مسلمین در برابر دنیایی پر از پلیدی ها، فساد ها، انحرافات و دشمنی ها گیر افتاده اند و ضعیف و کوچک گشته و قدرتی جز وجود خدای بی همتا و منجی در غیبت ندارند، باید در این عجز و ناتوانی بسوی خدا دست دراز کرده و از او کمک و یار بطلبند.

اکثر مسلمانان جهان می‌بینند که شرق و غرب عالم دشمنان اسلام صف کشیده و در طلب نابودی آنند و بسیاری تکنلوژی قوی مانند بمب اتم، ماهواره و چیز های گوناگون دیگر دارند. بدانند هیچ ضعیف نیستند با در نظر گرفتن خدا عالم که توانایی هر کاری دارد و همینطور که همه دارایی آنها را نابود، پودر و نیست کند، منتها باید سلاح پیغمبران و رسولان در دست گرفت.

امام رضا - علیه السّلام - فرمود: بر شما است كه از سلاح پیامبران بهره بگیرید. به حضرت عرض شد: سلاح انبیاء چیست؟ حضرت فرمود: «دعا». (اصول کافی، ج 2، ص 468)

تمام پیامبران همیشه بوسیله دعا و اجابت آن از پروردگار یکتا کمک می گرفتند و با آن موفق در کارهایشان می شدند، آیات قرآن بخوبی این موضوع را تصدیق می‌نماید. پس ما هم از پیروی از آنان در این تنگنا که مانند زمان اصحاب کهف و نوح (ع) دینداری و نگهداری از آن آتشیست در دستان ما، باید دستانمان را در کنار هم رو به آسمان و رو به آن مانند نگاه حضرت ابولفضل عباس در آبی که آسمان در آن نگاره است و پیش از حسین نوشیدن آب بی فضلیست، باید دعا کرد و از برآورده کننده اش کمک خواست. حرف ها در این مورد زیاد باشد و مجالش نیست.

نام الله و ستایشش

به نام آنکه برآورده می‌کند حق را و پسش نابود می کند باطل را. که نامش پر آوازه پیش خلقست. بالاترین ستایش شروع با نام الله است. چه نامیست نامی که روی او می‌باشد. به نام رحمان رحیم عالمین. بنام غفور و کریم که با آن می‌کند بخشش بر بنده سراپا تقصیرش. خدایا خدایا ای خدای خورشید و زمین و ماه. خدایی که نامش همیشه است برپا. بنام خالق عالم، بنام جبار و منتقم دشمنست بر مسلمان، بنام خورشید دل مومنان که هست همیشه شاد آور و برنده در بهشت برین نامت گرامیست ای حق کجایی رویت هست برما. گناهان ما هست مانند یک قطار که اعتراف می کنیم بر تو ای نامت هست غفور و رحیم. ای آفریننده نام که نام خویش در دل ما کردی مهر. بنامت آغاز گرم ای سمیع تر از هر سمیع، به نام چشمان زیادت ای حق بصیر. بنام درخشانت که هست بر پشت دستانم که الله است این نامت از چهاده قطعه انگشتان کار آیم. که دست بیکار از آن پنج است. که نامشان برت گویم ای که دانی هزاران سال پیش آن این حرف ها را، تو. دانی تمام دعاهایم که قطع دارم که ای نامدار روزگارا، که می آید ماه از پشت این ظلمت بزودی در این زمان ها. ای که یکتایی، بی نیاز و نیاز برآورده کن. بنام پادشاه عالم ها که تویی ملک و مالک، فضلت بر همه آشکار تر از هر چیز، بنام فضیل روزگاران تویی که بزرگوارا نگهدارنده حقی، نه آن بلکه هرچیزی. بنام مغنی عالم بنام محسن و باسط که بسط کردی همه حسن را در این عالم. بنام داد گستر و داد دار جهان ها، بنام بزرگترین کس در دل مومن ها به نام مومن عزیز بنام اطمینان دهنده باشکوه روشنایی و ایمان در دل ها، بنام روشنایی چشم مومن ها. بنام هزاران اسم پاکت کجایی رویت را بکن برما درست گنه کاریم ؛ اما در دل پشیمانیم. خدایا ای شکور حلیم بنامت ای ارحم الراحمین، بنامت ای رب نور و روشنایی، بنام اعظمت ای حق، که کی آید منجیت الله. بنام نجات دهنده از بحران ها، بنام نجات دهنده از درد ها و مریضی ها، بنام نجات دهنده از غم ها، بنام نجات دهنده همگان از شر و بدی ها، بنام الله معبود همگان که نجات دهنده آنان که تسلیم او هستند، بنام نجات دهنده گل ها و گیاهان از بی آبی ها، بنام نجات دهنده از خشکسالی ها، بنام نجات دهنده آدمیان بوسیله حجت آخرینش، بنام نجات دهنده هرچیز که در هرجا و هر زمان جای دارد.

ای که شنوا و بینایی تو بر حال ما خبرداری، چه ها برما گذشت خدایا، گناه هانمان زیاد است آخر ما، بیا رحم کن ببخش از ما که هر خطایی کردیم ما، بیا بگذر از گناهانمان پروردگارا، بیا کریم شو تو برما، به تمام گناهانمان آگاه و معترفیم الله، بیا ببخش بر بی عقلی و نادانی ما. بیا پروردگار هر جا و هر کس دل ما را پاک کن از گناهان. بنام پنج تن آل کسا و عبا که در هر دست و پا انسان دارد پنج انگشت، ای خدا بنام محمد (ص) رسول الله نجات دهنده آدمیان از کفر، بنام علی بن ابی طالب که هست برادر او و وصی او، ولی امرش و دامادش و آن که هست ید الله. بنام زهرای عطهر که هست برترین زنان عالمین، بنام فرزندانش، حسن مجتبی شمشیرزن جنگ جمل زننده چهار پای شتر سرخ مو، بنام صلح کننده با لعین بن لعین بن لعین برای نگهداری اسلام محمدی. بنام خونت ابا عبدلله حسین (ع) ای پروردگار آزادگی ها، همان که همه چیزش داد در راهت. ببخش و بیامرز ما را و توبه ما را بپذیر ای تواب و رحیم. که تا نیامرزی و قبول نکنی توبه، دعای ما بادست بر فنا رفته.

ستایش می کنم پروردگار یکتا را که نعمت می دهد هر کس به هرجایی قرار دارد. ستایش می کنم ستوده عالم ها، پروردگار یکتا وبی همتا. خدایا چه بزرگی که از پیوند مادر و پدر ما را در رحم مادرمان پرورش دادی و سپس از لخته خونی کوچک به جنینی ارتقاع داده با گریه به دنیا آوردی تا راه درست را برویم، تمام وجودمان از نعمت ها و مهربانیت تشکیل شده نگاهت را برما کن و دعای ما را شنو. شما که همه مخلوقات می‌ستایند تو را. سپس در آغوش پدر و مادر بوسیله آنها و با غذا که تو آن را در مراحلی درست کردی بادستان پر برکتت و ما را مسلمان آفریدی و در گوشمان ذکرت را نشاندی، بوسیله آن دو بزرگوار بزرگ کردی و خودت هم در پرورش ما شرکت کردی و بر راه چهارده اختر تابناکت که بسوی تو رهنمایی می کنند قرار دادی شکر و سپاس مخصوص توست پروردگار کریم و عزیز. بر آسمان ها بوسیله باد ها ابر فرستادی و زمین مرده را زنده کردی و از زیرش بواسطه دانه ها میوه، سبزی و درختان گوناگون بر رخ آسمان رشد دادی. مچکرم و سپاس از تو ای مهربانترین مهربانان که کسی بگرد پایت نمی‌رسد. در زمین راه هایی میان دشت و صحرا قرار دادی و یا بوسیله مردمان راه خلق کردی تا مردم برای بازرگانی، هجرت، حج و دیدن خویشاوندان به جاهای مختلف روند. همینطور وسایل گوناگون خر، اسپ و شتر بیابان گرد و با واسطه آدمیان ماشین، اتوبوس برای رفت و آمد خلق نمودی. نعماتت در بدنم چنان زیادست که نتوانم بگویم، همینطور در تمام عالم ها. تو آنقدر بزرگی که هیچ کس به پایت هم نمی‌رسد. خدایا می‌ستایمت که روح بر بدن تهی از خویشتنت دمیدی و رهنمای از جنس او برایش قرار دادی. ای خالق یکتا و بی همتا و برآورد کنند آرزوها و دعا ها و خواسته های مردمان. همیشه در کنار مایی و ما همیشه غافل از لطف و رؤفی بی انتهای تو. ما نتوانستیم آن طور که باید تو را شناسیم، ای که نشنیده ای دعا و اجابت کرده ای آن. می پرستمت با تمام وجودم، به مانند ذره ذره عالم که همیشه با زبانهایشان پرستیده اند تو را. ای پروردگاری که با انعکاس نور رنگ به بال پروانه ها دادی و بی هیچ ستون آسمانهای هفتگانه را برافراشتی و زمین های بیابان، دشت، جنگل ، گوهستانی و هفت دریای بیکران را فرش کردی. پروردگاری که کارهایی انجام نمودی که اگر تمام خلایقت گرد هم جمع شوند، نتوانند قطره ای از هفت دریای ساخته تو بسازند. سلولی و یا ملکول و یا اتمی را. گر هم سازند با همان مواد که تو ساخته قادر خواهند بود و با دانشی که در مغز های آنها قرار دادی. می‌ستایمت ای کسی که در هر کار خوب شرکت کرده ای و دشمن هر کار بد تو بوده ای و بدی در تو و عملت راه ندارد. پروردگارا ای آفریننده ای که کسی به تو تعلیم نداده و کسی تو را نزاییده و کسی قادر بدرکت نیست ای مقلوب قلب ها، ای محمود همه حامد ها  و ای خالق همه مخلوق ها. خداوندا ای نابودگر تاریکی ها و ظلمت ها و آباد گر همه نور ها و روشنایی ها. ای پرورنده نیکی ها و ای خرابگر بدی ها. ای بر پاگر تمام حق ها و برانداز کننده تمام باطل ها. ای ماندگار گر راستی و صادقان و رسواگر دروغ ها و کاذبان. ای پشتیبان مومنان و برانداز کننده تکیه گاه کافران. ای دوستدار مسلمین و دشمن دشمن مسلمین. ای آمرزنده پشیمانان و خواهان آمرزندگی و توبه پذیر همیشه. ای کسی که چندین آیه برای ما قرار دادی. کتابت و شریکانش، آیات پیرامونمان که خلق نمودی آنها و عقل در سر ما و عبرت از سرگذشت گذشتگان. ستایش مخصوص توست، ای پروردگار و خالق و دوستدار انبیاء، اوصیاء، اولیا، صدیقین، صالحین، عابدین، مومنین و ساجدین و راکعین. سپاس تو را که دهان ما را بدعا و التماس در برابرت باز کردی و خود دانشش را بما دادی که دانشی درستست که تو دهنده آنی. پروردگارا صدایت می کنم بشنو ای شنوا و گریه می کنم ببین و نیازمندم بتوجهت بدعایم، ای متوجه بدعا. با نامهایت صدایت می کنم، خواهش از تو دارم و التماس می کنم تو را ای نجات دهنده نجات خواهان.

یا الله، ده بار گویید. یا کریم، یا رحیم، یا مقلب القلوب، یا مدبر لیل و نهار، یا عزیزالخلق، یا جبار عدوالاسلام، یا حبیب، یا محسن، یا مجید، یا سمیع، یا بصیر، یا قدیر، یا علیم ، یا محول الحال والاحوال، یا غفور الرحیم، یا رحمان، یا نور، یا عظیم، یا الله اکبر، یا لم یلد ولم یولد، یا ولم یکله احد، یا مالک، یا مالک خلق، یا خالق خلق، یا شهید، یا منور القلب خلق، یا سلام، یا رزاق، یا قدوس، یا مؤمن، یا بارئ ، یا متکبر، یا متحول ظلمات بنور و نور، یا مصور، یا غفار، یا قهار، یا شکور، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا وهاب، یا فتاح، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معر، یا مذل، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا حلیم، یا عالی، یا احکم الحاکمین، یا راد، یا اول ولاخر، یا ابتداء، یا اله، یا صادق، یا کاشف ضر، یا قدیم، یا جدید، یا منتقم عدو الاسلام، یا ناظر بکل شیء، یا حفیظ بکل شیء، یا قدیر بکل شیء، یا علیم بکل شیء، یا احسن الخالقین، یا رزیق بکل خلق، یا اسرع الحاسبین، یا صبور بکل خطا، یا وارث، یا رشید، یا باقی، یا نافع، یا هادی، یا بدیع؛ یا نافع، یا ضار، یا مانع، یا مغنی، یا محبوب ، یا غنی، یا جامع، یا ذولجلال و الاکرام، یا مقسط، یا رؤوف، یا عفو، یا ظاهر، یا والی، یا باطن، یا مقتدر، یا قیوم، یا احد، یا واحد، یا ماجد، یا واجد، یا مقدم ، یا مؤخر، یا حی، یا ممیت، یا محیی، یا معبد، یا مبدئ، یا متین، یا حمید ، یا وکیل ، یا قوی، محصی ، یا حق ، یا حق ، یا حق، یا ودود، یا باعث کل شیء، یا واسع و یا رب انبیاء و لاوصیا، یا رب عالمین، یا منجی، بجای نام بردن اسامی خدا گر خواستید بخشی و یا همه دعای جوشن کبیر را بخوانید.

در اینجا باختیار خویش دعای توسل به چهارده معصوم (ص، ع) بخوانید. پروردگارا ما محتاجیم به تو و اجابت دعایمان بوسیله تو، تو الله و مهدی زهزا ( ع، س) حجت آخرینت همه امید مایید. گر دعایمان را گوش ندهی و رویت را برما نکنی، در این دنیا پر از دسیسه های دشمنانت توانایی زندگی نداشته، زود یا دیر ما مسلمین نابود خواهیم شد. ای پروردگار و خالق و معبود و خداوند و دوستدار آدم، شیث، ادریس، نوح، سام، هود، صالح، ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، یعقوب، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، ذولکفل، موسی، هارون، یوشع بن نون، شموئیل، طالوت، داود، سلیمان، الیسع، الیاس، ارمیا، دانیال، ذولقرنین، زکریا، یحیی، عیسی بن مریم، جرجیس و دیگر انبیاء و اوصیا (ع) ماقبل از محمد (ص). ای پروردگار، خالق، معبود، خدا و دوستدار بخصوص ابولقاسم محمد (ص) رسول الله حبیب الله و ابو الحسن علی مرتضی ولی الله، ید الله و امیر المومنین (ع)، ام ابیها فاطمه الزهرا (س)، سید النساء عالمین، حسن مجتبی بن علی کریم اهل بیت، حسین سید الشهداء، ثار الله، علی بن حسین سجاد زین العابدین (ع)، محمد بن علی باقر العلوم (ع)، جعفر بن محمد صادق (ع)، موسی بن جعفر کاظم (ع)، علی بن موسی الرضا (ع)، محمد بن علی تقی جواد الائمه (ع)، علی بن محمد نقی هادی (ع)، حسن بن علی عسکری (ع) و حجت بن حسن مهدی امام زمان، بقیه الله اعظم (عج). پروردگارا و خدایا صلوات و سلام عالی بعدد علمک بفرست بر این چهارده اختر تابناک آخرین حجت هایت همراه فرشتگانت و بشنو دعای ما را و اجابت نما به آبروی پیامبران و اوصیایت. سلام فرست بر اصحاب صدیق آنها. یا حمید بحقّ محمّد و یا عالی بحقّ علی و یا فا طر بحقّ فاطمه و یا محسنُ بحقِّ الحسن و یا قدیمَ الإحسان بحقِّ الحسین!

 

 پروردگار رزاق کریم نگذار نون حرام بر گلوی مسلمین و غیر مسلمین پایین رود و ما را بسوی نان حلال هدایت فرما. پروردگار غفور و قدیر اراده ای پولادین برما بگذار تا در راه قرآن و عترت حرکت بسیار بسیار نماییم.

پروردگار بزرگ و متعال، ای دادگستر عالمین نگذار کسی حق کسی از گلویش بالا برود و حق را به حقدار برسان ای عادل توانا، پروردگار توانای علیم در جامعه ها ریشه های فساد و فحشا را جوری بخشکان که دیگر ظاهر نشوند، بخصوص جامعه مسلمین. پروردگاری که بر هر چیز قادری و منتقم و جباری دولتهای آمریکا، صحیونیست، چین و تمام حکومت های ظلم و شیطانی را  نابود بکن، می‌دانم که توانا در این کار تویی. پروردگار متعال توانا و خبیر تمام بمب های هسته ای، میکروبی، خوشه ای، شیمیایی و هیدروژنی و رسانه ای را پودر کن و علم درست کردن بمب هسته ای، میکروبی، خوشه ای، شیمیایی و هیدروژنی نابود گردان.پروردگار منتقم عادل ماهواره را نابود کن و نگذار امواجش در کره زمین بگذرد، پروردگار منتقم و جبار فرقه وهابیت را نابود و ریشه اش را بکل از دنیا بکن، چاه های نفت عربستان را مسدود نما تا قیام قائمت ای منتقم ترین توانا تا توانایی مالیشان نابود گردد، ای الله خدای همه کس و هر چیز. پروردگار صبور بر ما صبر عنایت بنما در دشواری ها صبر و تلاش نماییم. پروردگارا ما را در انجام تکالیف دین ثابت قدم بگردان بسیار، پروردگار قادر ما را قادر به نماز خواندن و قرآن خواند و خواندن احادیث، دعای معصومین بنما و هرگز ما را از این سه دور نکن تا بغفلت نگرویم. همه مسلمین را با هم متحد کن والا خدای متعال متحد کننده ما، پروردگارا مردم غیر مسلمان کشور آفریقای مرکزی و میامار که مسلمین مؤمنت را می‌کشند و خوار کرده اند ای انتقام گیرنده انتقام آنها را به هر صورت بگیر ای برنده باطل بوسیله حق. پروردگای قدیر اعلم اکبر برخی افراد مسلمان در بعضی از کار هایشان شبیه یزید،  قتام، ابو سفیان، ماویه و هند شراب می خورند، بنگ، شیشه و هر گونه چیز آسیب زننده مصرف می‌کنند و زنا می کنند و جوانان پاکسرشت را به ره بد می کشانند و قلیون و سیگار کشیده، خود ارضایی می کنند و هرکار بدی را انجام می دهند را بمانند درخت بی برگ و گل که در بهار پر برگ و گل می شود شبیه عباس (ع) و علی اکبر (ع) و رقیه (س) و زینب (ص)، حسین (ع) و مابقی خوبان دنیا تبدیل بگردان ای نابود گر باطل و جانشین کننده حق خدای بزرگوار ما. پروردگار برکت دهنده و ازدیادگر بر شکم های زنان مسلمان برکت ده و چندین بچه قرار ده تا نسل مسلمانان قالب بر کافران گردند. پروردگار قادر مطلق ازدواج را آسان گردان و همه مسلمانان را بسویش سوق ده ای برنده و طلاق را کم بگردان، از تاریکی به نور، تا نسل مسلمانان زیاد گردد. پروردگار بازگرداننده کافران به اسلام، همه کافران را با اسلام آشنا کن و به مسلمان شدن نزدیک گردان و آنها را مسلمان حقیقی بکن. خدایا پروردگار متعال فضیل اعلی منتقم فراماسنری، کابالا و شیطان پرستی را نابود گردان و ای قادر به غلبه نور به ظلمت. پروردگارا توانا و حکیم و علیم کاری کن مسلمین در حد بالا اهل جهاد و تبلیغ دین باشند. پروردگا را حاکمین کشور های مسلمان که خائن به اسلام هستند به مانند ملک عبدالله زودتر بکش و نابود و یا مبدل گردان و نابود گردان حاکمان گذارده فاسد را. ای منتقم و نابود کننده مکر و جانشینانشان را مسلمان واقعی همه شان را از کوچک تا بزرگ بگردان.

پروردگارا باران رحمتت را در زمین ببار و بیابان ها رابزدای و درختان و گیاهان را جانشینانشان بکن. پروردگارا حیوانات در هال منقرض را ازدیاد ببخش و زمین ها را پر از گل و بوته و سبزی بگردان. سرزمینان خشکسال را باران ببار ای پروردگار باران و ای توانا تر از هرکس . پروردگا را آلودگی های هوا و زمین و دریا را تمیز بگردان. پروردگارا دریاچه ارومیه و باقی دریاچه های و رود های را پر آب بگردان. پروردگار ازدیاد کننده نسل نسل گوسفندان، گاوان و بزان و خران را زیاد بگردان. خدایا ای پروردگار متعال از هردانه ای ده هزار دانه به بار آور تا هیچ کس گرسنه و تشنه نماند. پروردگار ازدیاد گر جنگل و دشت پر سبزه کشورهای مسلمان را پر از آنها بگردان. پروردگار قادر مطلق و دانا قلب های مردمان مسلمانرا به هم نزدیک گردان و کاری کن همه مسلمانان جهان باهم متحد شوند. پروردگارا ای صاحب آب دریا، بدریاها فرمان ده تا سرزمینان مسلمین را نخورند و جزایر شان را زیر آب نبرند. ای قدیر بکل شیء..

پروردگارا مسئولین کشورهای مسلمین را از صالحین و مخلصین قرار ده و در کارشان کوشا و خلاق. پروردگارا علیم و قدیر پیشرفت همه جانبه گشور های مسلمین را بسیار افزون و انبوه بنما و پیشرفت همه جانبه کشورهای کفر را و دشمنان مسلمین را قطع کرده و پسرفت همه جانبه آنها را زیاد تر از حد بگردان. ای پوشاننده تاریکی با نور حقیقت. پروردگارا ای توانا به آباد کردن و ای توانا به اصلاح کردن کشور های مسلمین را آباد و مسلمین را اصلاح گردان. ای پروردگار و خدای ما، همه قدرت های جهانیان روز به روز وضعیت مستظعفین چه مسلم و چه کافر را گرسنه تر و زمینانشان را بی ثمره و آب و دریا هایشان را بی نعمت تر می کنند و، خودت مستظعفین را حمایت با توانایی بینهایتت کن و کافرینشان را مسلمان بگردان. پروردگار منتقم و جبار و شدید العقاب کشور ما پیرو ها و دوستاران چهار ده معصومت (ص، ع و س) و پرستندگان تو را همجور تحریم کرده و از طرفی تحاجم فرهنگی را مردمش بیشتر می کنند، تو ای توانا بکل چیز ها و دانا به کل چیز ها، تحاجم فرهنگیشان را بی اثر و نابود گردان و خود تحریمشان گردان. پروردگارا ای نجات دهنده نوح (ع)و اصحاب نوح (ع) و ای پروردگار دریا ها، به خلقت دریا ها دستور ده جزایر و زمین های مسلمین را در بر نگیرد و آنها که در بر گرفته پس دهد.

فرقه های ضاله را نابود کن پروردگار منتقم و جبار و شدید العقاب و فرقه های اسلام محمدی راستین و حقیقی را افرادشان را بی شمار گردان و با هم متحد گردان، ای پروردگار بزرگ قادر مطلق، همانگونه که اوس و خزرج را در زمان رسولت (ص) متحد و هم دل نمودی یا رب و یا قدوس و یا مقلب القلوب و ابصار و یا محول الحال و لاحوال. تعداد کافران را روز بروز کم گردان، به آن صورت که مسلمان شوند و تعداد مسلمانان را روز به روز زیاد گردان و نسلشان را قالب بگردان. پروردگارا کسانی که مکر می ورزند تا اسلام را خراب کنند، نابود گردان و مکرشان را بخودشان برگردان ای پروردگار منتقم جبار عظیم،. پروردگار را قلب کافران را برای پزیرش اسلام راستین باز و کنجکاو بگردان و آنها را مسلمان حقیقی گردان و همیشه ثابت قدم بگردان. پروردگارا آوازه روز عاشورا و قیام حسین بن علی (ع) ثارت و سید شهدایت را در میان همه بلند بگردان، کاری کن همه آن را بشناسند و خودشان را شبیه کربلاییان گردانند. پروردگار قادر مطلق و متعال نابود گردان دشمنان اسلام را بخصوص فراماسونی، دولت آمریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی را ای منتقم جبارنابود و نیست بگردان، مخصوصا رژیم اشغالگر صهیونیستی را که پروردگار غیور و قهار ما کم کسی مانند انها بدشمنی با دینت پرداخته‌اند. پروردگا را ای بزگ قادر نهی کنندگان از منکر و امر کنندگان به معروف را میان مسلمین بسیار زیاد و ای خدایا، این امر را دلنشین بگردان. پروردگار قادر مهربان ترین مهربانان همه را مسلمان خقیقی بگردان. پروردگار متعال نگذار مغز های مسلمان از کشورشان راهی کشورهای کفر را بگیرند و کاری کن تا در کشورشان خدمت کنند. پروردگارا فساد های مالی را در کشور های مسلمان و غیر مسلمان نابود بگردان و همه مسلمانان و غیر مسلمان را ای قادر متعال حلال خور گردان، می دانم که روزی را تو می دهی و به هر کسی زیاد و کم می دهی و همینطور که مقدار حرام و حلالش از نظر مقدار پول مساویست ، ولی از نظر عقوبتی حلال هزار به یک بهتر است. و نگذار روزیت را از دهان سگت شیطان نجس و حرام بگیریم. مریضی را چه جسمی و روحی ای که اسمت دوای هر دردیست و ذکرت شفای هر دریست و نگذار کسی مریض شود ای که رحمتت وسیعتر از حد انتظار و درمانگری و شفایت بموقع است. پروردگارا منتقم و غیور و جبار و قهار گروه داعش و گروهای بمانندش را نابودگردان نابودگردانی. خدایا و ای پروردگار ما تو اعتا کرده ای بر قدرت های غرب که در راسش آمریکا، انگلیس و اسرائیلست و قدرت های شرق که در راسش روسیه و چینست زینت و مال فراوان، پروردگارا آنان بوسیله آنچه دادی مردم را از سبیل و دین درستت دور کرده و بغفلت و هوسگرایی دچار کرده اند و بسوی عذاب جهنم رهنمود کرده اند و از هر راهی برای نابودی مسلمین استفاده می‌کنند، جوری که فرقه های ظاله در میان مذهب راستین ایجاد کرده و مسلمانان را بسوی آنها کشانده و با دیگر مسلمین دشمن می‌کنند، هرجور تحریم کشورهای مسلمان می‌کنند. با اختلاف و تفرقه و نابودی پی در پی حکمرانان مسلمان درست و جانشین کردن جباران فاسد مفت خور از پیشرفت کشورهای مسلمان جلوگیری کرده و سبب می‌شوند که کشورهای مسلمین با هم دشمن شوند، همچنین تفرقه میان اهل سنت و اهل تشیع سبب دشمنی و برادر کشی می‌شوند، مخصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه. پروردگار دهنده رزق و نعمت ای غیور و ای جبار و ای شدید العقاب و ای قهار و ای توانا و علیم تمام اموالشان، نیروها، رسانه ها، صلاح هایشان و همه چیزشان را نابود گردان؛ ولی نگذار مردمانشان بی خانه، آب و غذا شوند که بیشتر آنها کم مقصرند یا هیچ و نگذار مردمانشان بمیرند و قلب های مردمانشان و مردمان سایر کشورهای کافر را برای پذیرش اسلام بازتر از هرچیز دگر گردان، ای منور القلوب و ای مقلب القلوب و ای خالق القلوب و ای رب القلوب و ای صاحب قلوب و ای شکننده سنگها و جاری کننده چشمه ها از سنگها و ای غلتاننده سنگها ز ترس عذابت، سپس با اسلام ناب محمدی (ص) آشنا و سپس مسلمان آنها را بگردان گرداننده ای برنده از ظلمت به نور. ای سبز کننده زمین ها و پر بار گرداننده محصول ها و سپس مقصران اصلی و دولتمردان و حاکمان در دشمنی بر علیه اسلام قلوبشان را سخت تر از سنگ گردان و تازمانی که می‌بینند عذاب درد آور را نگذار ایمان آورند، مسلم شده و تطهیر شوند. پردگارا ای مهربانترین مهربانان بزرگترین بزرگان کریمترین کریمان عظیمترین عظیمان حکیمترین حکیمان و ای که دهنده رزق و عمر و نعمتی و ای قادر مطلق و ای دارنده لطف وسیع و رزق بسیط و ای رحمتت بیشتر جلوتر از عذابت است التماست می‌کنم و خواهش دارم، یا حمید بحقّ محمّد و یا عالی بحقّ علی و یا فا طر بحقّ فاطمه و یا محسنُ بحقِّ الحسن و یا قدیمَ الإحسان بحقِّ الحسین! بلاهای زمینی و آسمانیت را بر سر مردم نازل نگردان و اگر نازل کردی خسارتهایش را خیلی کم و جان هیچ انسانی را نگیر، مخصوصا در مکان هایی که مسلمانان زندگی می‌کنند.

 پروردگارا همه مسلمانان را ولایت مدار بگردان ای مهربانترین مهربانان. پروردگارا کاری کن مسلمانان زمینه ظهور مهدی فاطمه (عج) را فراهم کنند و منجی زودتر آید ای قادر به کل چیز ها. منزه ای پروردگار پاک سرشتای مهربان ترین مهربانان، ای آخرین امید ما و پر قدرت ترین قدرت ما و دعا کردن و خواستن از تو. اجابت فرما ای آخرین امید ما الله آمین یا رب العالمین.

پروردگارا اگر در این ستایش و دعا و در جایی از آن اشتباه و نادرست بود،  تو ببخش و نادیده گیر که تو عالم به هر چیز هستی و ما نادان به آنچه تو دانی و تو اجابت کن جاییش که درست است و دعا و ستایش درست که میتوان در جای غلط باشد. پروردگار رحمان الرحیم، اگر نیت ما پاک و خالصانه در این دعا نبود، تو دانایی به نیت ما و درگذر و نیت ما را به نیت درست و پاک و خالصانه مبدل گردان، ای دگرگون کننده جنگل پر درخت بی برگ و بی صدای حیوانات به جنگل پر درخت پر برگ و پر از غوغای پرندگان و حیوانات و ای دگرگون کننده زمین تاریک به زمین روشن بوسیله خورشید. پروردگا را و خدایا و معبودا صلوات فرست بر محمد و آل پاک و طاهرش و ببخش مارا گر مطلب نادرست و اشتباه از روی نادانی نوشتیم، ای داناترین دانایان و ای دانا بکل چیزها و ای که هیچ کس دانایی و علمش به ذره ای از دانایی و علم تو نمی‌رسد و ای کسی که هر که علمی دارد از وجود پاک و بی مشائبه تو دارد و ای کسی که علم را خلق نمودی و آن را در عالم ها قرار دادی و با آن خلق نمودی. خدایا پروردگارا ستایش و دعایم از نظر بی مقدارم درست آمده، گر که درست نیست و بخشیش درست نیست، تو ببخش و نادیده گیر و بیامرز و مرا در رحمتت قرار ده که علم من بی مقدار است و علم تو بر همه عالمان بیشتر و برتر است و علم هیچ کس به ذره ای از علم تو نمی رسد.

 شکر و سپاس حقا شایسته تو است که اجبات کننده دعا و سپاس بی نهایت بپاس تمام نعمات بی شمارت خدای بخشنده و مهربان. شکر برای وجودی بما دادی، شکر برای بدنی پر از نعمات بی کرانت. شکر و حمد برای دو دست و دو پا که نامت بر آنها نخش است. الحمد الله رب العالمین. سپاس و ستوند تنها برای توست. شکر برای هوای قابل تنفس، شکر از نعمت تفکر و عقل. شکر بینهایست از بودنت کنار ما و رؤفی بیکران همیشه ات. شکر برای نجات دادن ما از بلایا. شکر و سپاس از این کلامت که کمی از بوسه ما رویش و نگاه ما در آن است. خداوندا صلوان بفرست بر محمد (ص) و خاندان طاهرش از اول یوم تا آخر یوم که دینت درستت را در زمین مانداگار کردند. سپاس و شکر بیکران از اینکه ما تلاشگر در پرستش تو و پیروی کردن از این والاترین و برترین پرستندگان توییم. هرچند ضعیفیم در این کار.

صد صلوات به اختیار بفرستید.

درباره ما
به وبلاگ من خوش آمدید دوستان گرامی
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 13
 • آی پی دیروز : 57
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 1
 • بازدید سال : 50
 • بازدید کلی : 170