loading...
خاطرات یک دیوانه

Hasty بازدید : 26 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد            خوب من محرم دل و راز شد 

 

او چراغیست عالم افروز در طول شب          یا علی گفتیم و راه باز شد 

 

یا علی گویان شتابان سوی او                  چون صدایی در وجودم طنین انداز شد  

 

راه او رو به سوی رب میرود                    راه من از بی راهه ها باز شد 

 

این علی کیست که نامش اینچنین             ما گفتیم و عشق آغاز شد

Hasty بازدید : 26 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد            خوب من محرم دل و راز شد 

 

او چراغیست عالم افروز در طول شب          یا علی گفتیم و راه باز شد 

 

یا علی گویان شتابان سوی او                  چون صدایی در وجودم طنین انداز شد  

 

راه او رو به سوی رب میرود                    راه من از بی راهه ها باز شد 

 

این علی کیست که نامش اینچنین             ما گفتیم و عشق آغاز شد

Hasty بازدید : 26 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد            خوب من محرم دل و راز شد 

 

او چراغیست عالم افروز در طول شب          یا علی گفتیم و راه باز شد 

 

یا علی گویان شتابان سوی او                  چون صدایی در وجودم طنین انداز شد  

 

راه او رو به سوی رب میرود                    راه من از بی راهه ها باز شد 

 

این علی کیست که نامش اینچنین             ما گفتیم و عشق آغاز شد

Hasty بازدید : 26 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد            خوب من محرم دل و راز شد 

 

او چراغیست عالم افروز در طول شب          یا علی گفتیم و راه باز شد 

 

یا علی گویان شتابان سوی او                  چون صدایی در وجودم طنین انداز شد  

 

راه او رو به سوی رب میرود                    راه من از بی راهه ها باز شد 

 

این علی کیست که نامش اینچنین             ما گفتیم و عشق آغاز شد

Hasty بازدید : 26 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد            خوب من محرم دل و راز شد 

 

او چراغیست عالم افروز در طول شب          یا علی گفتیم و راه باز شد 

 

یا علی گویان شتابان سوی او                  چون صدایی در وجودم طنین انداز شد  

 

راه او رو به سوی رب میرود                    راه من از بی راهه ها باز شد 

 

این علی کیست که نامش اینچنین             ما گفتیم و عشق آغاز شد

Hasty بازدید : 24 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

میرود من هم با او میروم                              خود نه که جانم از بدن در میرود

 

تا به امروز نمیدانستم که او                          هستی ام است،حیف دارد میرود

 

من از او هستم او از سوی خدا                     عاشقانه سوی کعبه عشق میرود

 

او را میسپارمش در راه تو                           اینگونه او در راه امنی میرود

 

 

Hasty بازدید : 25 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

میرود من هم با او میروم                              خود نه که جانم از بدن در میرود

 

تا به امروز نمیدانستم که او                          هستی ام است،حیف دارد میرود

 

من از او هستم او از سوی خدا                     عاشقانه سوی کعبه عشق میرود

 

او را میسپارمش در راه تو                           اینگونه او در راه امنی میرود

 

 

Hasty بازدید : 18 جمعه 1391/07/21 نظرات (2)

میرود من هم با او میروم                              خود نه که جانم از بدن در میرود

 

تا به امروز نمیدانستم که او                          هستی ام است،حیف دارد میرود

 

من از او هستم او از سوی خدا                     عاشقانه سوی کعبه عشق میرود

 

او را میسپارمش در راه تو                           اینگونه او در راه امنی میرود

 

 

Hasty بازدید : 20 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

 

اولـین ها و آخــرین ها هرگــز از یاد نمـــیروند

 پس بیهـــوده تلاش نکـن به این سادگــی ها کسی را فرامــوش کنی که هــم اولــین بوده ، هـــم آخـرین !!!

Hasty بازدید : 27 جمعه 1391/07/21 نظرات (0)

وقتی چشمانم را روی هم میگذارم ، خواب مرا نمیبرد ، تو را می آورد ، از میان فرسنگها فاصله !

Hasty بازدید : 0 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

فــکـــرم را پر کــرده...

 فــکــر ایــنکه...

 چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم...!

Hasty بازدید : 36 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

بـــرگ پـــاییــزی راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….وقـتی می دانـددرختـــــــــــ…عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..

Hasty بازدید : 20 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (1)

 

 

چه قهوه خانه گر می است

 

 

 چشمان تو

 

 وقتی که بخار نفسهایم

 یخ می زند

 از انتظار ...

Hasty بازدید : 20 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (1)

 

 

چه قهوه خانه گر می است

 

 

 چشمان تو

 

 وقتی که بخار نفسهایم

 یخ می زند

 از انتظار ...

Hasty بازدید : 22 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

 

چه قهوه خانه گر می است

 

 

 چشمان تو

 

 وقتی که بخار نفسهایم

 یخ می زند

 از انتظار ...

Hasty بازدید : 22 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

 

چه قهوه خانه گر می است

 

 

 چشمان تو

 

 وقتی که بخار نفسهایم

 یخ می زند

 از انتظار ...

Hasty بازدید : 0 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

فــکـــرم را پر کــرده...

 فــکــر ایــنکه...

 چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم...!

Hasty بازدید : 17 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

 

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی.

 

 

 خشن تر , عصبی تر , کلافه تر , تلخ تر …!!!

 

 و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری!

 همه اش را نگه میداری…

 و دقیقا سرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگ اش

 هستی

Hasty بازدید : 25 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

دیروز با اول شخص بوده ای...

 امروز با سوم شخص...

 چه راحت با اشخاص رابطه داری!!!

 

 

 

Hasty بازدید : 23 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

با سیگار کشیدن کسى مرد نشد

 ولى

 

 با نامردى، خیلى ها سیگارى شدن…

Hasty بازدید : 29 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

گاهی عکسی را میسوزانیم و گاهی عکسی ما را میسوزاند…

Hasty بازدید : 45 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

 به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را . . .

 

Hasty بازدید : 30 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

دنیای من مجازی اش هم غمگین بود ...

Hasty بازدید : 23 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

خاطرات نه سر دارند و نه ته ...بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . 

 میرسند گاهی وسط یک فکر . . . !

 گاهی وسط یک خیابان . . .

 سردت می کنند . . . داغت میکنند . . .

 رگ خوابت را بلدند . . . زمینت می زنند . . .

 خاطرات تمام نمی شوند . . .

 تمامت می کنند!!!

Hasty بازدید : 17 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

امکان دل کندن اگر بود، فرهاد بجای بیستون دل میکند!!!

 

 

 

Hasty بازدید : 29 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

شنیدید که میگن : اونی که گریه می کنه ، یه درد داره،

 اما اونی که میخنده هزار تا!

 من میگم : اونی که میخنده هزار تا درد داره

 ولی اونی که گریه میکنه

 به هزار تا از دردهاش خندیده ,

 اما جلوی یکیشون بدجوری کـــــــــــم آورده ...!!!

Hasty بازدید : 26 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

 

تو را با ط دسته دار مینویسم

 

 

 ♥ طـــــو ♥ با همه فرق داری …

 

Hasty بازدید : 25 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

 

یادت را از من نگیر...

 بگذار من هم مثل سهراب بگویم...

 "دلخوشی ها "کم نیست....

 

Hasty بازدید : 37 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

 

کاش جای پاییز تو با مــــهر می آمدی...

 

Hasty بازدید : 0 پنجشنبه 1391/07/20 نظرات (0)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری چهارم www.pichak.net كليك كنيد

سلامتیه اونایی که خودشون سنی ندارن

 ولی روزگار دلشونو پیر کرده …

تعداد صفحات : 2

درباره ما
Profile Pic
من چون به ادبیات و جمله های ادبی علاقه دارم دوست دارم تو این سایت داستان ها و جمله های قشنگ بزارم خوشحال میشم نظراتتون در باره نوشته هام بدونم!
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 46
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 6
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 15
 • بازدید سال : 275
 • بازدید کلی : 1,351
 • کدهای اختصاصی
  Yahoo Status by RoozGozar.com

  كد تعیین وضعیت یاهو

  Google

  در اين وبلاگ
  در كل اينترنت
  کد جستجوگر گوگل

  مترجم سایت
  Untitled Document
  دریافت کد خوش آمدگویی

  اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

  دريافت كد دعاي فرج


  کد شمارش معکوس سال جدید

  نیت کنید و اشاره فرمایید


  Top Blog
  وبلاگ برتر در تاپ بلاگر