loading...
هي رفيق ماندگار باش نه يادگار....

من

fatima بازدید : 7 پنجشنبه 29 خرداد 1393 نظرات (2)

فاطمه هستم

تو بيمارستان به دنيا اومدم

از بچگي بزرگ شدم

چند سال سن دارمت

و دوران کودکيم بچه بودم

با رفيقام دوست شدم

بعضي شبا مي خوابم خواب مي بينم

تو خونمون زندگي مي کنم

تا حالا هم نمردم

مــرا دخـــتر خانـــوم مے نـامــند....
مــضمونــے که جذابيتــش نفــس گـيــر استــــ....
دنياے دخترانه مـن...
نه با شمع...
نه با عروسـک معنــــا پيدآ نمــےکند....
و نه با اشک و افسون....
امــا تمام اينها را در بر مےگيــرد...
مــن....
نه ضعيفم نه ناتـــوان.....
چـــرا که خداونـد مرا بــدون خشونت و زور و بـــآزو مے پــسندد.....
اشکــ ريـختـن ضعفـ مـن نيستـ ....
قدرت روح مــن است...

 

http://mj2.persianfun.info/img/93/2/Imajh2/10247457_287519924758420_7374125781639159783_n.jpg

سینای من

fatima بازدید : 7 سه شنبه 17 شهریور 1394 نظرات (1)

سینای من عشق من

ساحلم

fatima بازدید : 12 سه شنبه 17 شهریور 1394 نظرات (0)

دخترم ساحل دریای دلم  نیک بودن را برایت آرزومندم

منو تابستونو غزلکم

fatima بازدید : 4 سه شنبه 17 شهریور 1394 نظرات (0)

امروز پانزدهم شهریور نودو چهارامروز هوای بیرون ابری هوای دلم ابری ..... دلم بد گرفته نمیدونم چرا..... اوووووف..... تابستونم گذشت خدایا کمک کن من برا کنکورم کاری نکردم هنوز.... ی مدته تو دنیای مجازی با یکی آشنا شدم ب اسم غزل...ء کاش واقعی بود کاش هیچ وقت نره من عاشقشم خدایا...... وقتی نیست دلم میگیره....... خدایا غزلم بخنده منو ازش جدا نکن ب هیچ قیمتی

حالم بده

fatima بازدید : 5 یکشنبه 28 تیر 1394 نظرات (0)

خدا آسمون دلم خاکستریه

عشقم خدا

fatima بازدید : 7 دوشنبه 20 بهمن 1393 نظرات (0)

- ﻣﺮﺩﻱ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺗﻮ ﮐﺠﺎﻳﻲ ؟؟؟؟ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ.- ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﺧﺸﻴﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺪﻳﺪ. - ﻣﺮﺩ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﮐﺸﻴﺪ: ﺧﺪﺍﻳﺎ! ﻳﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ. - ﮐﻮﺩﮐﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﮑﺮﺩ. - ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩ: ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻢ. ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ. - ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺍﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ.  ﻣﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺧﺪﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺷﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﻲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻱ؟؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ؟؟؟؟ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ؟؟؟؟ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ؟؟؟   ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﻢ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ.  ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﮑﻨﻢ. ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ، ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ.

ماه ومن

fatima بازدید : 6 پنجشنبه 29 خرداد 1393 نظرات (4)

دلم امشب صاف است

 

آسمان هم آرام

 

و هزاران فانوس

 

باد هم می آید

 

و نسیمی زیرک

 

سعی دارد که بفهماند شب

 

مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...

 

به گمانم فردا

 

روز خوبی باشد:

 

صورت ماه به من می گوید...!

 

زندگي

fatima بازدید : 7 پنجشنبه 29 خرداد 1393 نظرات (0)

این روز ها

 

معنی زندگی

 

نهفته است در

 

لبخند پنهان پرندگان

 

به انسان هایی که

 

از آخرین تکه نان هایشان هم نمی گذرند...!!!

 

دوست داشتن

fatima بازدید : 7 پنجشنبه 29 خرداد 1393 نظرات (0)

هیــــــچ گاه دوســــت داشــــتن هــــایِ پــــر دلیـــــل را

دوســـــت نــداشتـــه ام

مثلــا ایــــن ها که می گـــویــــنـــد

عاشــــقِ چشــــمانـــش شدم . . .

یا دیگـــــری می گـــویــد

عاشـــــقِ شــانــــه هـــایــــش . . .

یــا چــه می دانــم هرچـــه!

اصلــا معنـــی نــدارد

وقتـــی کســـی می گویـــد چـــرا دوستــــش داری؟

بایـــد نگـــاهـــش کنـــی

لبــخــــــنــد بــزنــی

و بگـــویـــی

چـــــون

دوســــتـــــش دارمـــwww.yedooneh.jpg

يكم حرف

fatima بازدید : 7 پنجشنبه 29 خرداد 1393 نظرات (0)

تا از سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی

 

بعضی وقتا لازمه گیاه باشی و فتوسنتز کنی ولی محتاج بعضیا نباشی

 

 

ﻣﻦ ﻧـﻪ ﺣـﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨـﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨـﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِـﺖ ﮐﻨﻢ !!
 
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـﺮ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯم ﭼﯿـــﻪ !!
 
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـﺮﻑ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻴـﻮﻣﺪﻡ . . .
 
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘﻢ ..!

تعداد صفحات : 3

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 22
 • کل نظرات : 20
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 24
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 1
 • بازدید سال : 13
 • بازدید کلی : 716