loading...
EMINEM دنیای
محمد بازدید : 6 جمعه 23 خرداد 1393 نظرات (0)

Now this shit's about to kick off, this party looks wack این لعنتی الان دیگه شروع میشه،این پارتی خیلی مزخرف به نظر میرسه[1] Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch بیا برش گردونیم به هیپ-هاپ واقعی و از پایه با خراش انداختن شروع کنیم[2] I'm 'bout to bloody this track up, everybody get back الان با این آهنگ خون به پا میکنم،همه وایسن عقب[3] That's why my pen needs a pad cause my rhymes on the ra-ag بخاطر همینـم خودکارم به یه پد نیاز داره تا خون روشو پاک کنم Just like I did with addiction I'm 'bout to kick it درست مثل کاری که با اعتیاد کردم،به اینـم لگد میزنم و میندازمـش کنار Like a magician, critics I turn to crickets مثل یه جادوگر منتقدـها رو به جیرجیرک تبدیل می کنم[4] Got 'em still on the fence whether to pick it/picket کاری کردم که دودل شن و ندونن طرفدارم شن تا علیهـم تظاهرات کنن But quick to get it impaled when I tell 'em stick it ولی به محض اینکه بهـشون میگم "بکنینش توی ک**ـتون" تابلوـهاشون میزنن روی چوب (برای تظاهرات)[5] So sick I'm looking pale, oh that's my pigment اینقدر مریضـم که رنگ پریده به نظر میرسم،اه،این که رنگ پوست خودمـه[7] 'Bout to go ham, ya bish, shout out to Kendrick الان مثل یه مادر*****[8] سخت میشم،هر*زه،درود بر کندریک[9] Let's bring it back to that vintage Slim, bi*tch! بیا برش گردونیم به یکی از کارـهای همون اسلیم [قدیمی]؛هر*زه! The art of MCing mixed with da Vinci and MC Ren برش گردونیم به هنر کنترل میکروفونـی که با هنر داوینچی و ام.سی. رن[9] قاطی شده And I don't mean Stimpy's friend, bitch و از "رن" منظورم دوست استیمپی نیست،هر*زه [10] Been public enemy since you thought PE was gym, bitch من از موقعی که تو فکر کردی منظور از "پی.ای." زنگ ورزش مدرسه ـست تبدیل به یه دشمن ملی شدم [11] [Bridge] Take your shoes off, let your hair down and (go berserk) all night long کفشـهاتو دربیار،موـهاتو بریز پایین و تمام شب دیوونه و آشفته باش Grow your beard out, just weird out and (go berserk) all night long بزار ریشـات بلند شن،فقط خودـتو عجیب کن و تمام شب دیوونه و آشفته باش [Hook] We're gonna rock this house until we knock it down اینقدر این خونه رو میترکونیم تا سقفـش بریزه پایین So turn the volume loud, cause it's mayhem 'til the a.m پس صدای آهنگـو زیاد کنین،چون تا صبح فقط شلوغیـه So baby make just like K-Fed and let yourself go, let yourself go پس عزیزم،مثل کی-فد خودتـو بساز و رها کن،خودتـو رها کن[12]Say fu*ck it before we kick the bucket تا قبل از اینکه بمیری به هیچ اهمیت نده و بگو "لعنت بهـش" Life's too short to not go for broke زندگی برای ریسک نکردن خیلی کوتاهـه So everybody, everybody (go berserk) shake your body پس همه،همه دیوونه بشین،بدنـتون رو بلرزونین [Verse 2] Guess it's just the way that I'm dressed, ain't it فکر کنم بخاطر مدل لباس پوشیدنـم باشه (که همه ی دخترـها عاشقم میشن)،نه؟ Khakis pressed, Nike shoes crispy and fresh laced, so I guess it ain't شلوارک خاکی، کفشـهای نایکی با بند تازه،پس فکر کنم بخاطر مدل لباس پوشیدنـم نباشه That aftershave or cologne that made them just faint اون افترشیو یا ادکلنـم که یه کاری کرد بیهوش شن Plus I showed up with a coat fresher than wet paint به علاوه،با یه کت اومدم که از رنگ خیس هم تازه ترـه So if love is a chess game, check mate پس اگه عشق مثل یه بازی شطرنجـه،کیش و مات But girl your body's banging, jump me in, gang – bang-bang ولی دختر بدنت محشرـه،منـو وارد گروه کن و بیا بترکونیم Yes,siree Bob I was thinking the same thing آره باب منم باهات موافقـم[13] So come get on this Kid’s rock, baw-wit-da-baw dang-dang پس کیدزراک،بیا پشت این میکروفون[14] P-p-p pow-pow chicka bow chicka wow-wow Catch a cab, I wanna go down b-b-bow, bow یه تاکسی بگیر،می خوام برم پایین Slow it down, throw in the towel, t-t-towel tow یواش تر،حوله ـتو بنداز[15] Dumb it down, I don’t know how (huh-huh) how-how احساس حماقت کن،من نمیدونم چطور احساس حماقت کنم At least I know that I don't know ولی حداقل میدونم که نمیدونم Question is are you bozos smart enough to feel stupid سؤال اینه که "شما اینقدر باهوش هستین که احساس حماقت کنید یا نه" Hope so, now ho... امیدوارم باشین،حالا... [Bridge] Take your shoes off, let your hair down and (go berserk) all night long کفشـهاتو دربیار،موـهاتو بریز پایین و تمام شب دیوونه و آشفته باش Grow your beard out, just weird out and (go berserk) all night long بزار ریشـات بلند شن،فقط خودـتو عجیب کن و تمام شب دیوونه و آشفته باش [Hook] We're gonna rock this house until we knock it down اینقدر این خونه رو میترکونیم تا سقفـش بریزه پایین So turn the volume loud, cause it's mayhem 'til the a.m پس صدای آهنگـو زیاد کنین،چون تا صبح فقط شلوغیـه So baby make just like K-Fed and let yourself go, let yourself go پس عزیزم،مثل کی-فد خودتـو بساز و رها کن،خودتـو رها کن Say fuck it before we kick the bucket تا قبل از اینکه بمیری به هیچ اهمیت نده و بگو "لعنت بهـش" Life's too short to not go for broke زندگی برای ریسک نکردن خیلی کوتاهـه So everybody, everybody (go berserk) shake your body پس همه،همه دیوونه بشین،بدنـتون رو بلرزونین [Verse 3] They say that love is powerful as cough syrup and Styrofoam میگن عشق مثل شربت سرفه و استیروفوم قویـه All I know is I fell asleep and woke up in that Monte Carlo تنها چیزی که من میدونم،اینه که خوابیدم و توی مانتی کارلو With the ugly Kardashian کنار کاردشیان زشت بیدار شدم[16] Lamar, oh sorry yo, we done both set the bar low لامار اُ [17]،متاسفم،ما هردومون سطحمونـو آوردیم پایین As far as hard drugs are though, that’s the past همونقدر که سطح سخت استفاده کردن از مواد مخدر پایینـه،ولی اون مال گذشته ـست But I done did enough codeine to knock Future into tomorrow چون من کارـمو با کدئین تموم کردم که "آینده" رو بکوبم توی فردا[18] And girl I ain't got no money to borrow و دختر،من پولی ندارم که بهـت قرض بدم But I am tryin' to find a way to get you a loan/alone, car note اما دارم سعی می کنم راهی پیدا کنم تا تنها گیرت بیارم و قرض دارـت کنم،روی ماشینـت یادداشت میذارم Oh, Marshall Mathers, shit head with a potty mouth اُوه، مارشال مترز،یه کله خراب بددهن Get the bar soap lathered, Kangols and Carhartt-less Cargos صابون بذار تو دهنـت و خودـتو تنبیه کن،تو کانگولس و کارهارتلس کارگوس[19]میپوشی Girl you’re fixing to get your heart broke, don’t be absurd man دختر داری خودـتو میسازی که قلب خودـتو بشکونی،اینقدر مضحک نباش You bird brained baby I ain’t called anybody baby since Birdman مغرـت مثل مغز یه پرنده ـست "عزیزم"،آخه من جز "بِردمن" هیچکسـو "بِیبی/عزیزم" صدا نکردم[20] Unless you’re a swallow مگه اینکه تو هم پرنده (بِرد) باشی Word, Rick, word man you heard, but don’t be discouraged girl حرفـمو،ریک،مرد تو حرفـمو شنیدی،ولی دختر ناامید نشو This is your jam, unless you got toe jam این آهنگ برای توئه که بترکونی،البته اگه پاهات به هم نچسبیده باشن 1 - منظور از "پارتی" بازی رپـه که امینم میگه با اومدن رپرـهای جدید مزخرف شده! 2 - منظور از "خراش انداختن"،حرکت دی.جی.ـهاست که با سوزن روی دیسک خراش میندازن و امینم به این قضیه هم اشاره کرده که رپرـهای قدیمی فقط با همین ضرب رپ میخوندن! 3 - یعنی "رپ واقعی" رو به رپرـهای جدید نشون میده! 4 - منظور امینم اینـه که آلبوم جدیدش اینقدر حرفه ایه که همه ی مخالفـها و منتقدـها رو تحت تأثیر قرار میده.و "جیرجیرک" نماد سکوت هستـش و منظورش اینـه که دهن همه رو میبنده! 5 - توی این دو خط امینم درمورد کسایی حرف میزنه که به نظرشون لیریکس امینم خیلی بی پرده ـست.میگه اینقدر کارش حرفه ایه که همه دودل موندن و نمیدونن باید چکار کنن ولی به محض اینکه یه فحش بده همه ضدـش میشن.اینجا "Stick It" هم خلاصه ی "Stick It Up Your Ass" ـه! 6 - یعنی از نظر لیریک عالی و خشن ـه! 7 - ham خلاصه ی Hard As A Motherfu*cker 8 - کندریک توی آهنگـش گفته بود درود بر امینم و حالا هم امینم جوابـشو داده! 9 - ام.سی. رن یه رپرـه که به عنوان یکی از اعضای گروهN.W.A شروع به کار کرد. 10 - امینم اینجا داره رپرـهای جدیدـو دیس میکنه؛میگه که رپرـهای جدید رپ و رپر واقعی رو نمیشناسن که حتی وقتی امینم میگه "رن" اونا ممکنه با شخصیت کارتونی "رن" اشتباه بگیرنـش

محمد بازدید : 1 چهارشنبه 21 خرداد 1393 نظرات (1)

مارشال بروس مدرز سوم (به انگلیسی:Marshall Bruce Mathers III؛ زادهٔ ۱۷ اکتبر ۱۹۷۲) معروف به امینم (به انگلیسی: Eminem) به شیوه نوشتاری EMINƎM یا اسلیم شیدی(به انگلیسی: Slim Shady) آهنگساز، تهیه‌کننده، هنرپیشه و خوانندهٔ رپ آمریکایی است.

 

بعد از پخش آلبوم بی نهایت در آگوست ۱۹۹۶ ، اولین آلبوم حرفه ای خود را با نام اسلیم شیدی ال‌پی در فبریه ۱۹۹۹ منتشر کرد . امینم برای این آلبوم ال پی توانست جایزه گرمی بهترین آلبوم رپ را بدست آورد . بعد از اسلیم شیدی ال پی ، آلبوم مارشال مترز ال‌پی را در می ۲۰۰۰ و نمایش امینم را در می سال ۲۰۰۲ منتشر کرد که هر کدام توانست ، گرمی بهترین آلبوم رپ را دریافت کند . امینم تنها هنرمندی است که توانسته برای ۳ آلبوم متوالی ، جایزه بهترین آلبوم رپ سال را از گرمی آواردز بگیرد . آلبوم دیگری که در نوامبر ۲۰۰۴ پخش شد ، دوباره خوانی نام دارد امینم بعد از این آلبوم تا مدت ۵ سال از حرفه کاری خود فاصله گرفت . سرانجام در می ۲۰۰۹ ، ششمین آلبوم خود را با نام بازگشت پخش کرد . در ژون ۲۰۱۰ امینم ، هفتمین آلبوم را با نام ریکاوری منتشر کرد . ریکاوری آلبوم موفقی در سطح جهانی بود ، به طوری که توانست بهترین فروش سال ۲۰۱۰ ، در جهان را بدست آورد . به همین دلیل دو مین آلبوم پرفروش رپ ، بعد از نمایش امینم ، در جهان شد . امینم برنده گرمی برای آلبوم های بازگشتو ریکاوری شد ، و توانست ۱۳ گرمی را برا خودش به ارمغان آورد .هشتمین آلبوم او مارشال مترز ال‌پی ۲ نام داشت ، که در نوامبر ۲۰۱۳ پخش شد .

امینم پیش از آغاز کار خوانندگی به عنوان یک تک‌خوان، عضو گروه رپ «دی ۱۲» بود که در سال ۱۹۹۶ شروع به کار کرده بود. گروه «دی ۱۲» پس از موفقیت انفرادی امینم موفقیت بسیاری کسب کرد. او همچنین یکی از اعضای گروه دو نفرهٔ «بد میتس اویل» نیز می‌باشد.

او توسط مجلهٔ رولینگ استون در رتبهٔ ۸۲ فهرست «۱۰۰ هنرمند ماندگار جهان در همه دوران‌ها» قرار گرفت. همچنین او عنوان «بهترین رپر زندهٔ جهان» را از مجلهٔ «وایب» در سال ۲۰۰۸ دریافت کرد. امینم و گروه دی ۱۲ در کل ۱۰ آلبوم شمارهٔ یک در جدول بیلبورد ۲۰۰ دارد. او ۱۳ قطعه شماره یک در سراسر جهان دارد. امینم در دسامبر ۲۰۰۹ جایزهٔ «هنرمند دهه» را از مراسم جایزهٔ بیلبورد دریافت کرد.به گفتهٔ مجلهٔ بیلبورد، امینم تنها هنرمندی است که دو آلبومش توانسته‌اند به بهترین فروش سال در دهه ۲۰۱۰ میلادی دست یابند.

صفحهٔ امینم در وب‌گاه یوتیوب تا امروز بیش از ۱ میلیارد بازدید داشته است. در سال ۲۰۱۰ اعلام شد که موسیقی امینم ۹۴ میلیون بار (بیش از هر خوانندهٔ دیگری) تکثیر شده‌است. او از سال ۲۰۰۲ به حرفهٔ بازیگری روی آورد و تا به امروز نیز در چند فیلم همانند فیلم «هشت مایل» بازی کرده‌است. وی اولین خواننده هیپ‌هاپ است که جایزه اسکار را برای بهترین ترانه دریافت کرده‌است.

 

 

محمد بازدید : 1 چهارشنبه 21 خرداد 1393 نظرات (0)

Dr.dre رپر بزرگ امریکایی دارنده ی شرکت beat قرار است این شرکت را ۴ میلیارد تا ۶ میلیارد دلار به شرکت apple واگذار کند و خود را میلیاردر کندخیال باطل

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  نظرسنجی
  قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴
  آمار سایت
 • کل مطالب : 3
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1
 • بازدید ماه : 1
 • بازدید سال : 2
 • بازدید کلی : 87